2011-11-25 10:46NYHETER

Decathlon öppnar första Skandinaviska butiken i Stockholm

- Vi är glada att äntligen kunna öppna i Stockholm. Det är en god marknad för detaljhandeln i allmänhet och sport och fritidsutrustning synnerhet. Detta är en strategisk investering för oss, säger Guido Monferrini, Sverigechef på Oxylane Group.

Decathlon ägs av franska Oxylane Group, grundades 1976 och finns idag i 18 länder. Kedjan är känd för att erbjuda möjligheter att prova på olika sporter och produkter i butikerna.

Stockholm Business Region Development och Invest Sweden har medverkat vid etableringen.

- Vi välkomnar Decathlon till Stockholm, som blir ett spännande inslag på marknaden för sport och fritidsprodukter. Detaljhandeln är generellt stark i Stockholm, vi har bra köpkraft och intresset från utländska handlare och varumärken växer, vilket detta är ett bevis på, säger Olof Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

- Det finns en efterfrågan på nya internationella detaljhandelskoncept och vi är glada att Decathlon har valt att etablera sig Sverige. Sport- och fritidsintresset är stort och tillväxten i denna sektor har varit stark, säger Anna Hammarberg, ansvarig Retail, Invest Sweden.

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Invest Sweden
Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet. Vårt uppdrag är att aktivt medverka till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. Investeringarna kan ta formen av exempelvis nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. Invest Sweden har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina, Indien och Brasilien.
www.investsweden.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler