2013-09-25 07:30Pressmeddelande

15 nya företag till Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist

null

#lifesciencehotlist

Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist växer. Nu välkomnas 15 nya företag som medlemmar i jakten på utländska investeringar och samarbeten.

Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist växer. Nu välkomnas 15 nya företag som medlemmar i jakten på utländska investeringar och samarbeten.

-  Det är glädjande att nu hälsa 15 nya spännande företag välkomna till Stockholm-Uppsala Life Science Hotlist. Detta är de några av de mest lovande nya företagen i sektorn just nu. Vi ser fram emot en aktiv höst, säger Ylva Hultman-Erlandsson, life science-ansvarig på Stockholm Business Region Development.

Listan har tagits fram i samarbete med konsultföretaget Avanture och innehåller nu 35 företag. Den fungerar som ett verktyg för investerare och genom att skapa kännedom om företagen via investerarmöten, PR och sociala medier, ska utländskt kapital attraheras och samarbeten främjas.

-  Vi kan summera ett positivt första halvår i projektet. Målsättningen detta första år har varit 150 investerarmöten och vi har redan uppnått 100 möten. Fem diskussioner pågår om samarbeten, säger Ylva Hultman-Erlandsson.

För att kvalificera sig till listan måste företagen erbjuda en produkt eller tjänst, baserad på unik forskning, vilket ska leda till en kommersiell lösning med global potential. De måste även ha etablerat sig på marknaden med en färdig produkt eller tjänst, alternativt vara nära kommersialiseringsfasen.

De nya företagen är:
Affibody, BioChromix, CathPrint, Gradientech, Scandinavian Biopharma, SciBase, SensAbues, SymCel, Viscogel, Dilafor, Glucox Biotech, Mando Group, Hoa’s Tool Shop, Infogosoft och SciLife Clinic.

För mer information om Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist: www.investstockholm.com/lifesciencehotlist

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler