2011-09-30 08:30Pressmeddelande

21 punkter för framgångsrika kommunala e-tjänster i ny rapport

Offentliga e-tjänster kan utvecklas snabbare och med högre kvalitet om företag och medborgare får medverka i utvecklingen. Offentlig information bör göras mer tillgänglig, inte minst för företag i deras utveckling av nya tjänster. Stockholmskommunerna bör vara drivande i en djupare dialog med företagen. Detta föreslås i rapporten Stockholm - Mötesplats för utveckling av digitala tjänster, framtagen av Stockholm IT Region.

Digitala tjänster kan vara ett kraftfullt och effektivt sätt för offentliga verksamheter att ge service till medborgare och företag. Exempel kan vara allt från tillståndshantering till ansökan om dagisplats. Tjänsterna kan även stimulera till nya företag och affärsmodeller. I rapporten presenteras ett handlingsprogram på 21 punkter, som stöd i kommunernas utvecklingsarbete.

- I utvecklingen av tjänster måste kommuner och andra offentliga verksamheter ha ett tydligt medborgarperspektiv. Vi bör vara tillgängliga med rätt verktyg där medborgare och företag finns. Denna rapport blir en bra utgångspunkt i det fortsatta arbetet med utvecklingen av framtidens tjänster, säger Staffan Ingvarsson, ordförande för Stockholm IT Region och tf stadsdirektör i Stockholms stad.

Utgångspunkt för rapporten är Stockholms stads e-tjänstesatsning och baseras på intervjuer med offentliga företrädare, akademiker och IT-branschens etablerade aktörer samt unga entreprenörer. Det konstateras att Stockholmsregionen ligger långt framme i ett internationellt perspektiv, men det finns mycket kvar att göra.

Handlingsprogrammet om 21 punkter omfattar konkreta förslag inom områdena ledarskap och organisation, användarfokus, data och teknik, kunskapsutbyte samt information och kommunikation. Bland annat föreslås ett högre utvecklingstempo, bättre möjlighet att kommersialisera informationen och en utökad dialog med näringslivet.

Rapporten finns tillgänglig här: http://sv.stockholmitregion.com/rapport

Se presentationen av rapporten här: http://sv.stockholmitregion.com/live

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Anders Broberg, informationschef Stokab, ordförande för arbetsgruppen digitala tjänster inom Stockholm IT Region
076-123 02 18, anders.broberg@stokab.se

Om Stockholm IT Region
Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för ICT-branschen i Stockholmsregionen.
www.stockholmitregion.com

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler