2015-08-17 08:30Pressmeddelande

30 års jubilerande Stockholms stads Innovationsstipendium öppnar upp för ansökningar från hela länet

Stockholm har en stolt historia som en av världens mest innovativa regioner. Med Stockholms stads Innovationsstipendium vill staden stimulera och premiera idérika personer att utveckla sin kreativitet. Med anledning av 30-års jubileum öppnas premiet upp för ansökningar från hela länet. Ansökningstiden startar 18 augusti. Dessutom instiftas ett nytt stipendium.


Tisdagen den 18 augusti går startskottet för 30-årsjubilerande Stockholms stads Innovationsstipendium. Sju innovationer kommer att få dela på sammanlagt 600 000 kronor. Nytt för i år är att stipendierna kan sökas av personer som bor, arbetar eller studerar inom hela Stockholms län. Stipendiet delas ut av finansborgarrådet Karin Wanngård under en ceremoni i Stockholms stadshus i anslutning till Nobelveckan i december.

- Stockholms stads Innovationsstipendium är det största priset av sitt slag i Sverige. Med stipendiet har vi sedan 30 år premierat framväxten av nya produkter och tjänster, eftersom bra idéer är grunden till framgångsrika företag, säger Karin Wanngård, Finansborgarråd Stockholms stad och ordförande i Stockholm Business Region.

Stipendiet delas ut i sju kategorier som representerar Stockholms styrkor. IT & Telekom, Miljöteknik, Kulturella och kreativa näringar, Vardagsprodukter, Tjänster, Besöksnäring och Life sciences. Varje kategori bedöms av en expertjury bestående av några av Sveriges främsta entreprenörer, investerare, innovationsforskare och branschexperter.

- Vi är glada och stolta över att så många framgångsrika experter, forskare och entreprenörer vill hjälpa stockholmarna i innovationsprocessen och främja framväxten av nya produkter och tjänster. Med denna jury stärker vi expertisen inom Stockholms starkaste branscher, säger Karin Wanngård.

Stockholms stads Accelerationsstipendium är ett nytt stipendium med syftet att stimulera och uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer. Stipendiet på 225 000 kronor kommer att delas ut till en av de sista tre årens tidigare stipendiater. Stipendiaten väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning. Accelerationsstipendiet möjliggörs genom en jubileumsdonation från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

För ytterligare information kontakta

Ömer Oguz, pressekreterare för Socialdemokraternas kansli och för finansborgarråd Karin Wanngård (S), tel: 076-122 92 34, omer.oguz@stockholm.se

Följ @SthlmInnoStip #innoveramera på twitter www.innovationsstipendiet.se/


Korta fakta om Stockholms stads Innovationsstipendium

 • Stockholms stads Innovationsstipendium delas ut årligen av Stockholms stad till sju innovationer inom Stockholms profilområden. Syftet är i första hand att stimulera och uppmuntra personer som arbetar utan stöd från företag eller institutioner att utveckla sina innovationer.
 • Nytt för i år är att stipendiet är öppet för ansökningar från boende, arbetande eller studerande i hela Stockholms län.
 • Ansökningstiden startar den 18 augusti och stänger den 13 oktober 2015. Stipendierna delas ut av finansborgarrådet Karin Wanngård (s) under en ceremoni i Stockholms stadshus i december.
 • Alla ansökningar bedöms av en jury som består av personer med branschkunskap och lång erfarenhet av att bedöma innovationer.
 • Stockholms stads Innovationsstipendium delas ut i sju kategorier: IT & Telekom, Miljöteknik, Kulturella och kreativa näringar, Vardagsprodukter, Tjänster, Besöksnäring och Life sciences.
 • Det nya Stockholms stads Accelerationsstipendium, på 225 000 kronor, kommer efter ett ansökningsförfarande delas ut till en av de tre senaste årens 21 stipendiater.
 • Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
  www.stockholmbusinessregion.se
  www.visitstockholm.com  
  www.investstockholm.com   


  Om Invest Stockholm

  Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


  KONTAKTPERSONER

  Anna Gissler
  VD, Invest Stockholm
  Anna Gissler