2016-03-22 09:38Pressmeddelande

​5 nya företag till Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist

Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist växer. Nu välkomnas 5 nya företag, alla inom digital health, i jakten på utländska investeringar och samarbeten. Med de nya företagen omfattar listan nu 41 företag och närmare hälften finns inom digital health-området.

- Det är glädjande att få hälsa 5 nya spännande företag välkomna till Stockholm-Uppsala Life Science Hotlist. Vi ser ett stort intresse, både från utländska företag och från investerare och detta är de några av de mest lovande nya företagen i sektorn just nu säger Ylva Hultman, Business Development Manager på Stockholm Business Region Development.

Ett av de nya företagen på listan är Optolexia. Bolaget har tagit fram en programvara som analyserar ögonrörelser som i ett tidigt skede kan fånga upp barns läs- och skrivsvårigheter. Ett annat bolag på listan är Gnosco. Bolaget erbjuder en mobil applikation och plattform för effektivisering av patientflöden i vården, bl.a. för att tidigt upptäcka hudcancer och svårläkta sår.

- Det händer oerhört mycket inom digital health-området, vi ser ständigt både nya företag och banbrytande innovationer. Stockholm, med styrkor inom mobil kommunikation, vård och life science-bolag i världsklass har mycket bra förutsättningar inom området säger Ylva Hultman, Business Development Manager.

För att kvalificera sig till listan måste företagen erbjuda en produkt eller tjänst, baserad på unik forskning, vilket ska leda till en kommersiell lösning med global potential. De måste även ha etablerat sig på marknaden med en färdig produkt eller tjänst, alternativt vara nära kommersialiseringsfasen.

Förutom Optolexia och Gnosco är PilloxaTimesulin och Werlabs nya företag på listan.

Hela Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist hittar du här:

www.investstockholm.com/lifesciencehotlist

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler