2010-11-03 09:30Pressmeddelande

50 Stockholmskommuner lockar utländska investeringar i unikt näringslivssamarbete

Vid årsskiftet inleds en ny avtalsperiod för Stockholm Business Alliance. 50 kommuner i regionen samarbetar i ytterligare fem år för att attrahera utländska investeringar, förbättra näringslivsklimatet och marknadsföra regionen med det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

– Vår konkurrenskraft stärks av samarbetet och det är mycket tillfredsställande att det fortsätter. Stockholmregionen blir en allt mer integrerad region som kan mäta sig med andra stora regioner i Europa. Attraktionskraft handlar bland annat om kompetensförsörjning, god infrastruktur och ett positivt näringslivsklimat, inte om enskilda kommungränser, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

Intresset för samarbetet har varit stort sedan starten 2006, initialt deltog 33 kommuner. Nu deltar 50 kommuner, från Gävle i norr, till Karlskoga i väster och Oxelösund i söder.

Varje kommun bidrar med fyra kronor per år och medborgare vilket bland annat medfinansierar Stockholm Business Regions investeringsfrämjande avdelning, aktiviteter för att förbättra kommunernas kontakter med näringslivet och en NKI-mätning avseende kommunernas service. Förra året bidrog arbetet till 71 kvalificerade utländska direktinvesteringar vilket är hälften av samtliga jämförbara investeringar som gjordes i Sverige under perioden. Det placerar Stockholmsregionen i topp i norra Europa.

– Samarbetet är unikt. Det skapar en kontinuerlig dialog mellan kommuner i den funktionella Stockholmsregionen och är en styrka i våra kontakter med utländska investerare. Andra regioner runt om i världen studerar vår samarbetsmodell, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region som projektleder samarbetet.

I dagsläget består Stockholm Business Alliance av 25 kommuner i Stockholms län, sex kommuner i Uppsala län, åtta kommuner i Södermanlands län, sex kommuner i Västmanlands län samt Örebro, Karlskoga, Gävle, Ludvika och Smedjebacken.

Presskontakt Sten Nordin:
Helena Widegren, presschef Moderaterna i Stockholms stad
076-12 29 878, helena.widegren@stockholm.se

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler