2015-03-06 09:41Pressmeddelande

950 miljarder investeringspotential i Stockholmsregionen

Stockholmsregionens investeringspotential har ökat med 150 miljarder kronor bara under det senaste året och uppgår nu till 950 miljarder fram till 2021. Det är framförallt många mindre projekt som bidragit till ökningen. Stockholmsregionens mål om 180 000 nya bostäder och utbyggnaden av tunnelbanan finns med i beräkningen till 2030. Investeringspotentialen är därför det naturliga huvudbudskapet under investerarmässan MIPIM i Cannes. På mässan som är världens största mötesplats för fastighetsbranschen deltar Stockholmsregionen och näringslivet för att locka investeringar till regionen.

Stockholmsregionens byggprojekt har ökat med nästan 50 procent sedan i början av förra året. De flesta projekten finns inom byggandet av flerbostadshus, men även exempelvis hamnanläggningar, energianläggningar och restauranger.

Av de 150 miljarderna i Stockholmsregionen som investeringarna har ökat med sedan februari 2014 har 90 miljarder av dessa tillkommit utanför stadskärnan.

- Jag är naturligtvis mycket glad åt att investeringsvolymen ökar ännu mer. Stockholm mår bra nu och det visar sig i våra mätningar. Om Stockholmsregionen ska växa i den takt som det finns potential för så är utländska investeringar viktiga för tillväxten, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region. Det är viktigt att vi visar upp vår konkurrenskraft på MIPIM för att attrahera internationella investeringar.

Satsningen i Cannes omfattar flera seminarier och gemensam marknadsföring av hela Stockholmsregionen.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler