2019-04-10 09:02Pressmeddelande

Allt fler företagare i Stockholm nöjda med kommunal service

null

Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Därför mäts varje år stadens kommunala service till företagare. Årets resultat visar att Stockholms stads företagsservice blir allt bättre och staden når ett högre betyg än riksgenomsnittet. Nöjd kund index ökar från NKI 71 till NKI 74. Mest nöjda är företagen med brandskydd (NKI 85), livsmedelskontroll (NKI 84) samt miljö- och hälsoskydd (NKI 74), där samtliga får högre betyg än riksgenomsnittet. Bygglov är det område där staden får lägst betyg, NKI 49.

Partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomför mätningen Löpande Insikt varje år. I mätningen har företag som har haft något ärende med kommunen svarat på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet kring kommunens myndighetsutövning. Dessutom har företagen fått göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet Nöjd kund-index, NKI. De myndighetsområden man mäter kvaliteten av kommunens service i är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsokontroll, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 700 företag tillfrågades och svarsfrekvensen låg på 66 procent.

– Ett starkt företagsklimat är avgörande för en växande stad och vi arbetar för att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Vi har dock områden som tydligt måste förbättras, exempelvis på bygglovssidan. Här gäller det att sträva efter kortare handläggningstider och bättre service till företagarna. Det är viktigt att vi hela tiden arbetar med att fånga upp och ta vara på företagens åsikter för att förutsättningarna att starta, utveckla och driva företag ska vara smidiga och effektiva i staden, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M), Stockholms stad.

Nöjd Kund Index (NKI), Stockholms stad, betygsskala 0-100

Myndighetsområde 2017 2018*
Brandskydd 85 85 (80)
Bygglov 50 49 (63)
Markupplåtelse 65 65 (72)
Miljö- och hälsoskydd 72 75 (69)
Livsmedelskontroll 74 84 (77)
Serveringstillstånd 73 68 (75)
Totalt 71 74 (72)

*Riksgenomsnitt i parentes

– Nu ska vi analysera materialet vidare och ta fram lämpliga åtgärder för att bli ännu bättre. Redan den 11-12 april träffas berörda i Stockholmsregionen tillsammans med statliga tillsynsmyndigheter för att tillsammans diskutera hur vi kan utveckla myndighetsutövningen. Genom konferensen är målet att öka kunskapsöverföringen och lära av varandra, men också diskutera hur vi kan arbeta smartare tillsammans, säger Staffan Ingvarsson, VD för Stockholm Business Region.

Hela rapporten om kommunernas service till företagen finns att ladda ner under relaterat material.

Kontakt:
Frågor om rapporten kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se,
+46 (0) 8 508 28 016.

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler