2017-04-04 08:36Pressmeddelande

Amazon Web Services (AWS) etablerar datacenterregion för molntjänster i Stockholmsområdet

null

Idag offentliggjorde Amazon Web Services (AWS) sina planer på att bygga en datacenterregion för molntjänster i Stockholmsområdet. Därmed stärker Sverige sin position som världsledande inom grön storskalig datacenterdrift och Stockholmsregionen blir en nordeuropeisk hub för kvalificerade molntjänster.

Tillkännagivandet har välkomnats av Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg, som beskriver etableringen som goda nyheter för landet.

- Jag hälsar AWS välkomna med sin investering till Sverige. Deras investering bekräftar att Sverige, med en stabil tillgång på förnybar el och en världsledande digital infrastruktur och IT-sektor, står sig väl i den globala konkurrensen om stora datacenteretableringar, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister. 

De jobb som investeringen skapar vid uppbyggnad och drift är välkomna men framförallt så får nu svenska företag ännu bättre möjligheter att dra nytta av tekniken för utvecklingsarbete och till nya affärsmöjligheter, fortsätter närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Sverige minskade nyligen energiskatten för datacenter vilket medfört att vi kan erbjuda den lägsta totala elkostnaden inom EU. Detta i kombination med den ökade digitaliseringen och tillväxten av molnanvändning generellt har gjort att intresset för Sverige ökat signifikant den senaste tiden.

- Det är mycket glädjande att AWS valt Stockholmsregionen som etableringsort. Det är också ett tecken på att Sveriges konkurrenskraft är fortsatt stark och att vårt arbete för att attrahera utländska investeringar till Sverige ger frukt, säger Business Swedens VD Ylva Berg.

- Stockholms geografiska position i norra Europa, vår starka fiberutbyggnad och densiteten av både multinationella företag och startups gör Stockholmsregionen till en attraktiv plats. Härifrån kan AWS leverera avancerade molntjänster till slutkunder över hela norden på mindre än 8 millisekunder, säger Anna Gissler, VD för Invest Stockholm.

Datacenter utgör en nödvändig infrastruktur för att möjliggöra molntjänster och driva verksamhet i allt ifrån startups såväl som för mer traditionell industri, tjänstenäring och offentlig sektor och är en förutsättning för att Sverige ska fortsätta utvecklas och vara ett innovativt land. Att AWS väljer att etablera sig i Stockholmsregionen innebär naturligtvis också möjligheter kring kompetensuppbyggnad, utveckling av nya underleverantörskluster och en starkare förmåga att leverera kvalificerade molntjänster.

Arbetet med etableringen har skett i ett långsiktigt och nära samarbete mellan Invest Stockholm, initiativet Data Centers by Sweden som leds av Business Sweden samt lokala partners.

För ytterligare information kontakta:

Marie Sundström, PR and Marketing Manager, Invest Stockholm

M: +46 (0) 761 22 80 50 E: marie.e.sundstrom@stockholm.se

Elisabeth Somp, PR-chef Business Sweden

M: +46 70 594 82 00 E: elisabeth.somp@business-sweden.se

Invest Stockholm har till uppgift att marknadsföra Stockholm som etableringsort och arbetar för att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholmsregionen. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som ägs av Stockholms stad.

Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Data Centers by Sweden är ett nationellt samarbetsprojekt mellan utvalda svenska regioner och företagspartners som tillsammans hjälper utländska företag att identifiera och utvärdera lämpliga platser i Sverige för strategiska eller storskaliga datacenter. Projektet leds av Business Sverige och delfinansieras av Tillväxtverket 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler