2008-09-15 11:06Pressmeddelande

Anna Gissler blir ny vd för Stockholm Business Region Development

Anna Gissler kommer senast från tjänsten som stabschef inom koncernen.

- Anna Gissler är en mycket god rekrytering, hon har en bred erfarenhet och ett stort kontaktnät både inom och utanför Stockholms stad. Dessutom har jag själv haft förmånen att få arbeta med henne under min tidigare period som borgarråd vilket gör att jag känner mig säker på hennes kapacitet, säger Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad och ordförande i Stockholm Business Region.

Anna Gissler har en lång erfarenhet av arbete i Stockholms stad och med näringslivet, bland annat som informationsansvarig på Stockholm Parkering och borgarrådssekreterare åt Sten Nordin under förra mandatperioden.

- Det ska bli väldigt spännande och känns som en utmaning. Stockholm står starkt men vi måste hela tiden vässa oss för att klara den internationella konkurrensen. Det investeringsfrämjande arbetet måste fortsätta och servicen gentemot näringslivet behöver utvecklas ytterligare, säger Anna Gissler.

Bild på Anna Gissler: http://www.stockholmbusinessregion.se/upload/Internationell%20press/Highres%20images/Management/Anna%20Gissler.jpg

För mer information

Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region 070-47 28069, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.

www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler