2018-06-29 12:11Pressmeddelande

Anna Gissler tar över som tf VD på Stockholm Business Region efter Olle Zetterberg

null

Den 1 juli går Olle Zetterberg, nuvarande VD på Stockholm Business Region i pension efter över 30 år på olika chefspositioner inom Stockholms stad.

Anna Gissler har haft rollen som VD för Invest Stockholms sedan 2008, men tillförordnas from den 1 juli och tillsvidare nu rollen som VD för Stockholm Business Region. Inom koncernen Stockholm Business Region finns de två dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm. Koncernen ansvarar gemensamt för att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och turistdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Stockholm Business Region har ett nära samarbete med näringsliv, akademi och andra institutioner samt organisationer, kommuner och myndigheter.

Målsättningen är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region är ett helägt bolag inom Stockholms stad och del av Stockholms Stadshus AB.

www.investstockholm.com

www.visitstockholm.com

www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler