2012-06-27 16:12Pressmeddelande

Ansökan till Stockholms stads Innovationsstipendium öppen

Stockholms stads Innovationsstipendium har delats ut till innovativa stockholmare sedan 1985. Syftet är att premiera och stimulera idérika personer att gå vidare med utveckling av sina innovationer. Nytt för i år är att stipendiet om 375 000 kronor är indelat i sju kategorier.

Kategorierna är miljöteknik, IT & telekom, life sciences, tjänster, kulturella och kreativa näringar, vardagsprodukter och besöksnäring. Kategorierna motsvarar Stockholms viktigaste näringar och stärker bilden av ett innovativt Stockholm i världsklass.

- Stockholms stads Innovationsstipendium genomgår nu ett omtag och ambitionen är att i framtiden kunna skala upp stipendiet än mer. Detta är ju Stockholmarnas innovationsstipendium som är till för alla och det ska givetvis märkas och synas ordentligt, säger projektledaren Julika Lamberth på Stockholm Business Region Development.

Alla som bor eller har sitt arbete eller studerar i Stockholm kan söka stipendiet. Syftet är att i första hand stötta personer som arbetar utan stöd från företag och institutioner att utveckla innovationer. Årets stipendium kommer att delas ut av borgarråd under en ceremoni i Stadshuset i anslutning till Nobelveckan.

Läs mer här:
http://www.stockholmbusinessregion.se/innovationsstipendium

 

För mer information kontakta Julika Lamberth, projektledare
076-122 80 86, julika.lamberth@stockholm.se

 

 

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinava.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler