2021-12-09 12:55Pressmeddelande

Är du kvinna och söker finansiering till ditt bolag? Vi söker dig!

Vy på Tre kronor och Stockholms stadshus.Foto: Henrik Trygg, mediabank.visitstockholm.com

Stockholms stad i samarbete för att fler kvinnor ska resa kapital. Idag lanseras samarbetet med Position 99 för att synliggöra bolag grundade av kvinnor och icke-binära som söker kapital, genom att publicera en lista på 99 stockholmsbolag och introducera denna för finansiärer.

Kvinnor är fortsatt kraftigt underrepresenterade bland grundare som lyckas få en investering. Riskkapitalbolaget Atomico’s senaste rapport ”State of European Tech 21” visar att 98,9 procent av riskkapitalet går till bolag helt eller delvis grundade av män. Idag får bolag grundade av kvinnor endast 1,1 procent av riskkapitalet*. Det har sett likadant ut under många år. Argumenten för varför det är så handlar bland annat om att bolag grundade av kvinnor inte finns eller inte vill söka kapital för att växa.

– Jämställdhet och lika möjligheter till delaktighet påverkar direkt hur innovativ och kreativ en stad är och därför uppmanar vi alla kvinnor som grundat bolag och som söker investerare att anmäla sitt intresse till att synas på listan, säger Anna Gissler, VD, Invest Stockholm.

Stockholms stad, genom Invest Stockholm, har sedan en längre tid tillbaka arbetat med olika insatser för ökad jämställdhet inom entreprenörs- och startupscenen. Invest Stockholm var med och arrangerade Europas största hackathon för kvinnor 2019, A Woman’s Place inititerades av Invest Stockholm för att positionera Stockholm som en jämställd plats, där kvinnor kan förverkliga sig själv, sina professionella ambitioner och göra karriär. Stockholm Scaleup Program är stadens egna tillväxtprogram för företag grundade av utrikes födda kvinnor. 2022 kommer programmets intag breddas till bolag grundade av underrepresenterade entreprenörer.

– Vi är så glada för att Stockholms stad inte bara förstår behovet, utan jobbar aktivt med frågorna och med oss genom bolagslistan, säger Anna Branten, initiativtagare Position 99.

För att anmäla ditt intresse, gå in på www.position99.com/listan. För att säkerställa ägandet och ditt bolags mognad till kapitalanskaffning kommer en screening ske. Den färdiga listan på 99 bolag grundande av kvinnor ska lanseras den 8 mars, internationella kvinnodagen, 2022.

Är du investerare och vill ha mer information:
www.position99.com/investerare

För mer information om stadens arbete med Stockholm Scale up program: foretagsservice.stockholmscaleup-program

 

Källor: 
Atomico. 2021. State of the European Tech 21. www.stateofeuropeantech.com (Hämtad 2021-12-09).
Olsson Jeffrey, Miriam, 2021, Miljarderna fortsätter rulla in till män – dödläge för kvinnors bolag. Dagens Industri. 30 juni 2021. www.di.se/digitalOm Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

Maya Estelle
Digital Commuications/Digital kommunikatör, Invest Stockholm
Maya Estelle
Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler