2011-11-25 14:46Pressmeddelande

Årets innovationsstipendiater från Stockholms stad

null

Årets innovationsstipendiater från Stockholms stad är nu utsedda. Nio uppfinnare får pris för spännande idéer med goda framtidsutsikter.

Innovationsstipendierna delades ut av Stockholms företagar- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M) under en ceremoni i Stockholms stadshus.

– Stockholm är en kunskapsstad och framgången bygger mycket på vår förmåga till nytänkande. Med innovationsstipendiet har vi i mer än 25 år uppmuntrat människor att förverkliga sina idéer, så det är med glädje vi belönar årets nio stipendiater, säger Ulla Hamilton.

Här följer årets innovationsstipendiater och juryns motivering:

Shahab Philip Abedian och Katarina Markovic tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor för Muto Footwear, ett nytt, innovativt och mer miljöanpassat skokoncept inom segmentet sneakers och street shoes. Idén bygger på en teknisk uppfinning och en innovativ affärsmodell. Tack vare tekniken blir det både billigare och enklare för kunderna att konsumera och anpassa sina skor till sin dagliga klädsel.

Nicoline Kinch tilldelas ett stipendium på 25 000 kronor för Kolormondo, ett nytt sätt att visa, tala om och förstå färger. I ett första steg är Kolormondo ett lekfullt läromedel för barn och vuxna, men det kan utvecklas i både fysiska och digitala produkter riktade till så väl proffs som enskilda konsumenter. Metodiken underlättar förståelsen av färg och förenklar färgbestämning.

Michael Gustafsson och Anders Marklund tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor för Agile Reading System, som gör det lättare att läsa text på små skärmar som exempelvis Iphone. Med detta system kan man förstora texten och samtidigt behålla överblick och sammanhang.

Andreas Byström tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor för Stomicontroller. Personer som stomiopererats får en påse på magen, som på många sätt är besvärlig. Många som har den tycker att deras livskvalitet kraftigt försämrats. Med Stomicontroller behövs inte längre stomipåsen. Patienten kan på ett enkelt, säkert och hygieniskt sätt uträtta sina behov själv.

Tomas Modeer tilldelas ett stipendium på 75 000 kronor för sin omriktare för inkoppling av solceller till elnät. Omriktaren är en ny, mer effektiv och miljövänlig lösning för inkoppling av seriekopplade solpaneler till en omriktare som distribuerar energin till elnätet. Med denna lösning kan man utnyttja den instrålade solenergin optimalt och öka systemets totala verkningsgrad.

Ulrica Edlund och Ann-Christine Albertsson tilldelas ett stipendium på 100 000 kronor för förnyelsebara superabsorbenter. Med denna teknologi kan råvaran för absorberande produkter utvinnas från redan befintliga industriella processer inom cellulosa- och livsmedelsindustrin.

Om innovationsstipendiet
Sedan 1983 har Stockholms stad delat ut stipendier till innovatörer som presenterar starka idéer för nya produkter och tjänster, som bedöms ha en kommersiell potential. Syftet är att främja företagandet och bland stipendiaterna finns såväl amatörer som proffs. Bland tidigare års stipendiater finns allt från soldriven vattenreningsutrustning, satellitkommunikation och läkemedelsframställning till mammabyxa, skoskyddspåtagning och mobila rutschkanor. Mer information: http://www.stockholmbusinessregion.se/Vara-tjanster/Innovationer

För kontakt med Ulla Hamilton
Oliver Carrà, pressekreterare
076-122 92 02 alt. M-pressjour 08-508 29 222

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se


Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler