2023-06-22 07:00Pressmeddelande

Avvaktande konjunktur i Stockholm – men arbetsmarknaden går starkt

View_city_hall_waterfront_building_zoomed_Photo_Erik_G_SvenssonFoto: Erik G Svensson/mediabank.visitstockholm.com

Den internationella konjunkturen har under 2023 visat mer motståndskraft än förväntat. Trots detta pressas hushåll och företag av hög inflation och stigande räntekostnader. Detta framgår av konjunkturen för första kvartalet 2023 för både Stockholms län respektive stad som visar en splittrad bild av utvecklingen. Företagskonkurserna ökar och nyföretagandet minskar. Samtidigt går arbetsmarknaden starkt. 

Karin Wanngård finansborgarråd i Stockholms stad om läget för Stockholms ekonomi:

 

- Det är tuffa ekonomiska tider med fortsatt hög inflation och räntehöjningar. Det påverkar både medborgare och företag i Stockholm. Dock är det positivt att arbetsmarknaden i Stockholm än så länge står stark och att arbetslösheten minskar. Särskilt glädjande är det att arbetslösheten tycks minska även bland grupper som normalt står längre från arbetsmarknaden.

 

Företagskonkurserna ökar med 10% under kvartalet i Stockholms län och 4% i Stockholms stad. Ökningen sker samtidigt som nyföretagande minskar med 19% i Stockholms län och 23% i staden. Flest konkurser i Stockholms stad sker i byggbranschen, som just nu drabbas hårt av det försämrade ekonomiska läget.

 

Arbetsmarknaden ser något ljusare ut även om oroande tecken syns även här. I både länet och staden ökar sysselsättningen under årets första kvartal samtidigt som arbetslösheten fortsätter att minska. Dessvärre ökar varslen i länet kraftigt under kvartalet jämfört med samma period förra året, vilket på sikt kan leda till högre arbetslöshet.

Befolkningsutvecklingen utvecklas fortsatt positivt och antalet invånare ökade med 1 % under kvartalet i Stockholms län och 0,6% i Stockholms stad. Befolkningsutvecklingen i Stockholms län går starkare än för Sverige som helhet.

 

Läs hela rapporten här: Stockholmskonjunkturen 2023 – Kvartal 1

 

 

Frågor kan ställas till Viktor Gustafsson, Invest Stockholm

viktor.gustafsson@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 067

 

Om konjunkturrapporten

Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

 

 


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

PR and Strategic Communications, Invest Stockholm
Lisa Öberg