2018-05-02 10:59Pressmeddelande

Bättre betyg för kommunens företagsservice

null

Stockholms stads företagsservice blir allt bättre. Nöjd kund index ökar med en enhet (till NKI 71) jämfört med 2016, vilket är bättre betyg än riksgenomsnittet. Fyra av de sex undersökta myndighetsområdena uppnår höga eller mycket höga betyg i staden. Bygglov är det område som staden behöver prioritera vidare. Det visar en ny NKI-mätning från Stockholm Business Alliance.

I Stockholm har drygt 700 företag svarat på frågor om hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De myndighetsområden som omfattas av mätningen är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 

- Stockholm är landets tillväxtmotor och villkoren för stadens företagare är naturligtvis helt avgörande för att vi ska vara det även i framtiden. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Stockholm och det är glädjande att det arbete vi lägger ner på förbättrad företagsservice också ger resultat, säger Karin Wanngård (S) finansborgarråd.

Undersökningen har gjorts årligen i Stockholms stad sedan 2005 och har sedan spritt sig till övriga landet genom partnerskapet Stockholm Business Alliance (55 kommuner) och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL – som erbjuder den till Sveriges samtliga kommuner sedan 2010. För 2017 års ärende gjordes undersökningen av 172 kommuner.

Nöjd Kund Index (NKI), Stockholms stad, betygsskala 0-100

Myndighetsområde 2016 2017
Brandskydd 82 85
Bygglov 50 50
Markupplåtelse 65 65
Miljö- och hälsoskydd 74 72
Livsmedelskontroll 74 74
Serveringstillstånd 74 73
Totalt 70 71


- Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Era svar gör skillnad och ger hjälp och input till förändring av vår verksamhet i rätt riktning, säger Olle Zetterberg VD Stockholm Business Region.

En insats som görs sedan i fjol är att bjuda in kommunerna i regionen till en gemensam konferens tillsammans med statliga tillsynsmyndigheter för att tillsammans diskutera hur vi kan utveckla myndighetsutövningen. Anledningen till det är att företagen vittnat om skillnader i myndighetsutövningen mellan kommunerna. Genom konferensen är målet att öka kunskapsöverföringen och lära av varandra, men också diskutera hur vi kan arbeta smartare tillsammans.

Hela rapporten om kommunernas service till företagen finns att ladda ner under relaterat material.

Kontakt:
Frågor om rapporten kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se
+46 (0) 8 508 28 016.

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler