2017-11-16 11:05Pressmeddelande

Den är här! ​Guiden som alla retailinvesterare väntat på.

null

Retail Guide Sweden 2017/2018 finns för nedladdning, fullmatad med statistik, viktiga fakta och detaljerade beskrivningar av shoppingdistrikten i Stockholm. För den som överväger att etablera sig på retailmarknaden i Stockholm kan den här guiden spara in flera veckors marknadsundersökningar.

- Det här är femte året som vi producerar retailguiden. Vi har förstått att den blivit mycket viktigt för många aktörer i branschen och att den underlättar betydligt för internationella investerare som är intresserade av Stockholm. Jag får ofta höra att de önskar att det fanns liknande guider för alla marknader, säger Karin Strassburg, Business Development Manager för Retail på Invest Stockholm.

Sannolikheten är dock att den som läser guiden i sin helhet inser att det finns få anledningar att överväga andra marknader framför den svenska. 

- Stark köpkraft, stabil ekonomi och en transparent marknad har fått många internationella varumärken att gå in på Stockholmsmarknaden, och det finns en stark efterfrågan på många fler, förklarar Karin Strassburg, vars arbete är att hjälpa internationella retailaktörer att etablera sig i Stockholm.

Så vilka är de 10 bästa anledningarna att titta närmare på Stockholm?

1. Det är en toppresterande ekonomi i Europa.
2. Stockholmarna är trendsättare med hög köpkraft.
3. Stockholm har haft en stark försäljningsutveckling 20 år i rad.
4. Det är en transparent marknad där det är lätt att göra affärer.
5. Det finns en stark efterfrågan på nya internationella varumärken.
6. Sverige utgör den största marknaden i Norden.
7. Stockholm har en hög befolkningstillväxt och en stor, välutbildad medelklass.
8. Det finns tillgång till attraktiva butiksutrymmen.
9. Stockholm är en väletablerad testmarknad.
10. Vi kan hjälpa er att ta er in på marknaden!

Om Retail Guide Sweden:
Retail Guide Sweden är en publikation som beskriver retailmöjligheter i Sverige. Syftet med guiden är att ge en överblick och hjälpa internationella retailaktörer att utvärdera en etablering på vår dynamiska marknad. Guiden innehåller statistik, nyckelfakta, beskrivningar av shoppingområden och många andra uppgifter som är skräddarsydda för internationella retailinvesterare. 

Retail Guide Sweden har tagits fram av Invest Stockholm tillsammans med Invest in Skåne, Business Region Göteborg, Business Sweden och City i Samverkan.

Ladda ner guiden gratis här.

Vill du ha hjälp att komma in på Stockholms retailmarknad?
Kontakta Karin Strassburg, Business Development Manager, Invest Stockholm 
karin.strassburg@stockholm.se, 070-47 28 083

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com

KONTAKTPERSONER

Marie Sundström
PR and Strategic Communications, Invest Stockholm
Marie Sundström
Anna Gissler
VD, Invest Stockholm (föräldraledig)
Anna Gissler