2008-08-28 08:15Pressmeddelande

Den starka tillväxten fortsätter i Stockholm

Tillväxttakten ligger stabilt kvar på höga nivåer i Stockholm. Det framgår av Stockholm Business Regions rapport Stockholmskonjunkturen.

Under första kvartalet 2008 så växte lönesumman med 7,6 procent i Stockholms län och 7,7 procent i Stockholms stad, jämfört med samma kvartal 2007. Staden uppvisade en oförändrad tillväxttakt jämfört med förra kvartalet, men länet och övriga landet gick tillbaka något.

- Stockholmskonjunkturen är mycket stark och står emot den globala konjunkturavmattningen. Sysselsättningen och lönesumman fortsätter att vara på rekordnivåer, säger Olle Zetterberg, vd för Stockholm Business Region.

Arbetslösheten är nu på historiskt låga nivåer, och den fortsätter att minska för tionde kvartalet i rad. Under andra kvartalet 2008 var 2,2 procent arbetslösa i Stockholms län, respektive 2,5 procent i Stockholms län. Samtidigt minskar dock antalet lediga jobb och varslen ökar.

Hela rapporten finns att ladda ner här:

http://www.stockholmbusinessregion.se
/upload/press/stockholmskonjunkturen_augusti_2008.pdf

För mer information:

Per Holmlund, pressansvarig Stockholm Business Region, 070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.

www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler