2010-10-28 12:00Pressmeddelande

Den virtuella världsutställningen öppnar 2011 – utvecklingscenter etableras i Stockholm

null

Expo 2010 i Shanghai stänger den 31 oktober men världsutställningen fortsätter ändå. Med start 2011 kommer en virtuell världsutställning att göras tillgänglig gratis till hela världen på internet. Projektet är ett svenskt initiativ och utvecklingscentret placeras i Stockholm. 

Idag har Stockholm Business Region tillsammans med Utrikesdepartementet, Expo Unlimited, företaget som ska utveckla och driva den virtuella utställningen, och BIE, den officiella utställningsorganisationen, visat inbjudna journalister en försmak av hur den virtuella världsutställningen kommer att se ut. Visningen ägde rum i den svenska paviljongen på Expo 2010 i Shanghai. Den virtuella svenska paviljongen är under utveckling och kommer att fungera som pilotpaviljong för den internetbaserade utställningen.

- Det här är ett viktigt och samtidigt naturligt steg för världsutställningen. Den virtuella utställningen kommer att vara ett utmärkt komplement till de fysiska utställningarna. BIE har en pågående dialog med det Stockholmsbaserade utvecklingsteamet, säger Vicente González Loscertales, Generalsekreterare för BIE.

Den virtuella världsutställningen är placerad inuti en sfär om 1 000 meter i diameter med en yta om 315 hektar. Området erbjuder en unik upplevelse och kan rymma paviljonger från världens alla länder såväl som många andra attraktioner. 25 länder väntas delta från början. Alla länder deltar under det gemensamma temat ”Human Balance”.

- Den svenska pilotpaviljongen ska fungera som inspiration och stöd för de andra ländernas paviljonger. Samtidigt ska den visa potentialen och alla fördelar med projektet, säger Staffan Björk, Senior Advisor på Utrikesdepartementet.

 Projektet kommer att drivas av Expo Unlimited på uppdrag av BIE. Den initiala finansieringen summerar till 3 miljoner kronor där BIE och den svenska staten står för hälften var.

- Världsutställningar är globala mötesplatser och vårt mål är att göra dessa tillgängliga för en global publik på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Den virtuella utställningen kommer att bidra till ett ökat intresse och förnya synen på världsutställningar, säger Gunnar Lindén, vd för Expo Unlimited.

För mer information: http://expounlimited.se/

Gunnar Lindén, vd Expo Unlimited
070 607 04 87, gunnar.linden@expounlimited.se

Per Holmlund, presschef, Stockholm Business Region
070 472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om BIE, The Bureau International des Expositions
Världsutställningar organiseras av BIE med säte i Paris. Den första utställningen ägde rum i London 1851. BIE har idag 157medlemsländer.
www.bie-paris.org

Om Virtual World Expo
Den virtuella världsutställningen utvecklas av Expo Unlimited med säte i Stockholm. Projektet är sanktionerat av BIE, med stöd från svenska utrikesdepartementet.
www.expounlimited.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler