2011-09-28 11:04Pressmeddelande

Digitala tjänster för medborgare och näringsliv - Hur bör kommunerna arbeta? Välkommen på rapportlansering på fredag

Rapporten syftar till att samla kunskap kring digitala tjänster och inspirera offentliga verksamheter i sitt utvecklingsarbete. Den baseras på intervjuer med offentliga företrädare, akademiker och IT-branschens etablerade aktörer samt unga entreprenörer.

Tid: Fredag den 30 september klockan 08.30-10.00. Frukost serveras från klockan 08.00.
Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Stockholm
Deltagare: Anette Holm, IT-direktör Stockholms stad, Anna Kelly, PwC, Mikael Haglund, teknikchef IBM, Jonas Lejon, entreprenör och Tommy Bengtsson, verksamhetsstrateg Solna stad. Moderator är Magnus Höij, chefredaktör Internet World.
Anmälan: per.holmlund@stockholm.se 

Seminariet vänder sig i första hand till IT- och utvecklingsansvariga i länets kommuner, ansvariga politiker och näringslivet. Vid seminariet kommer rapporten att finnas tillgänglig. Mötet kan även följas live via Bambuser på http://sv.stockholmitregion.com/live och twitter, #DigSth. För mer information:

Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm IT Region
Stockholm IT Region är ett samarbetsprojekt mellan ett antal offentliga och privata aktörer med syfte att stärka konkurrenskraften för ICT-branschen i Stockholmsregionen. 
www.stockholmitregion.com

Om IT-Forum Stockholms län:
IT-forum är en sammanslutning i Stockholms län som består av, länets kommuner, Stockholms läns landsting och Gotlands kommun. IT-forum arbetar med utveckling av eSamhället. 
http://www.ksl.se/svenska/vara-uppdrag/andra-verksamheter-inom-ksl/it-forum-stockholms-lan.html

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. 
Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler