2019-02-05 07:45Pressmeddelande

Din idé kan avgöra vår framtid – nu öppnar ansökan till Stockholms Innovationsstipendium

null

Världens städer är beroende av dig som innovatör och entreprenör. Därför främjar Stockholms stad idérika personer genom Stockholms Innovationsstipendium. Ta chansen att få pitcha din idé inför erfarna experter från näringslivet och Stockholms innovationssystem. Kanske blir just du belönad med 100 000 SEK för att utveckla din idé.

Ansökan till Stockholms Innovationsstipendium är öppen för alla som bor, arbetar eller studerar i Stockholms län. Stipendiekategorierna är ”Förenkla vardagen”, ”Kulturella & kreativa näringar”, ”Life Science och hälsa”, ”Resor och turism” samt ”Social och ekologisk hållbarhet”.

– Det är i världens städer det avgörs; om vi ska uppnå en resurseffektiv och långsiktig hållbar utveckling. Stockholm ligger redan långt fram och är en förebild inom många områden. Men det kommer att behövas enormt mycket mer innovation och entreprenörskap och att goda idéer omsätts i handling och nya affärsmöjligheter. Det är det som driver stadens positiva utveckling och bidrar till en hållbar utveckling, säger Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet, och medlem i juryn för Stockholms Innovationsstipendium.

Alla näringar idag är i behov av att transformeras för att möta framtidens utmaningar. Därför består innovationsstipendiets jury av en namnkunnig samling av 35 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem.

Utöver en fantastisk möjlighet att knyta värdefulla kontakter, utgör innovationsstipendiet även en chans att i framtiden kunna accelerera sin innovation. Alla finalister har nämligen dessutom möjlighet att ansöka till Stockholms Accelerationsstipendium.

– Vi ansökte om Stockholms Innovationsstipendium 2017. Då fick vi möjlighet att pitcha vår produkt för en jury, och det var mycket lärorikt. Vi fick mycket positiv feedback av juryn. Tyvärr fick vi inget stipendium då, men deltagandet gav oss möjligheten att söka Stockholms Accelerationsstipendium 2018, som vi dessutom vann! Det gav oss både extra råg i ryggen och ett välbehövligt tillskott till vår i ansträngda ekonomi, vilket varit ovärderligt för vår fortsatta expansion. Särskilt som vi nu ska satsa även på den Tyska marknaden, säger Andreas Westberg, grundare av Firemill, och vinnare av Stockholms Accelerationsstipendium 2018.

Viktiga datum:
5 februari: Ansökningsperioden startar
4 april: Sista dag att ansöka
4 juni: Vinnarna utses i stadshuset

För mer information och ansökan, besök www.innovationsstipendiet.se.

Kontakt:
Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100000 kr samt kvalificerad rådgivning från Startup Sthlm och arbetsplats på United Spaces under sex månader. Stipendierna delas ut under en ceremoni i Stadshuset den 4 juni. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad
www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler