2013-08-28 11:40Pressmeddelande

Enklare för Stockholms företagare med nya webbtjänsten Tillståndsguiden

null

För att förbättra servicen till Stockholms företagare lanseras nu Tillståndsguiden, Sveriges första interaktiva, webbaserade guide för tillstånd.

-  Det ska vara enkelt att vara företagare i Stockholm. Tillståndsguiden ska hjälpa dem att hitta rätt från början så att de kan fokusera på sin verksamhet istället för onödigt administrativt krångel, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad.

Tillståndsguiden är ett webbaserat verktyg som underlättar för företagare att starta, driva och etablera sig i Stockholm. Det kan handla om serveringstillstånd, livsmedelshantering eller miljöavfall.

-  Guiden hjälper både företag och handläggare att spara tid och därmed pengar. Tillståndsprocessen blir tydligare. Genom att ge relevant information på ett ställe minskar risken för att missa underlag eller göra fel, säger Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad.

-  Den här tjänsten hade underlättat för mig för sex månader sedan när jag började samla information om serveringstillstånd. Bra och effektiv regelförenkling för oss företagare. Man skulle till och med kunna säga världsklass, säger Måns Holmsen, krögare på Server Food, lunchrestaurang och catering i Värtahamnen.

Tillståndsguiden erbjuder:

  • Snabb överblick över vilka tillstånd som gäller för olika verksamheter
  • Hitta alla relevanta tillstånd genom att klicka fram den i en tydlig trädstruktur
  • Omedelbar tillgång till rätt blankett
  • Information om vilken myndighet ansökan ska skickas till samt kontaktuppgifter
  • Tips och råd
  • Guiden omfattar idag verksamhetsområdena hotell och restaurang, film, evenemang, samt skola och omsorg.

Guiden nås här: www.foretag.stockholm.se

Bakgrundsinformation
·  Företagare är oftast i kontakt med Stockholms stad när det gäller olika typer av tillstånd. Redan idag erbjuds onlinetjänsten Företagslotsen där företagare kan få mer specifika svar gällande exempelvis tillstånd för sin verksamhet. Tillståndsguiden blir ett komplement.
·  Stockholm Business Region kommer även fortsättningsvis att lotsa företag via telefon och e-post, en tjänst som uppskattas mycket. År 2012 hade företagslotsen ett NKI på 72, vilket är mycket bra.
·  Tillståndsguiden har tagits fram av Stockholm Business Region Development, Stockholms stads näringslivsbolag, i ett samarbete med Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Tillståndsenheten.
·  En förstudie till projektet togs fram av CGI.

För mer information
Sylvia Rezania, pressekreterare för Ulla Hamilton, 076-1229200, sylvia.rezania@stockholm.se
Jesper Ackinger, vVD Stockholm Business Region Development, 0704-72 80 31, jesper.ackinger@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler