2014-12-11 16:02Pressmeddelande

​Filmfond på 26 miljoner ger 40-90 miljoner i omsättning i Stockholm

En filmfond på 26 miljoner genererar en regional omsättning i Stockholm på mellan 40-90 miljoner kronor. Det framgår av en rapport från Stockholm Business Region som bygger fallstudier av ekonomin för fem filmproduktioner och den ekonomiska betydelsen av en filmfond i Stockholm. Avsaknaden av en filmfond gör att Stockholm går miste om miljontals kronor i form av intäkter och sysselsättning i regionen.


Rapporten bygger på fallstudier för fem filmer med en koppling till Stockholm, där produktionen helt eller delvis förlagts till annan plats än Stockholm.

–  En filmfond får flera positiva effekter. Dels kulturpolitiskt, att det blir lättare för filmarbetare att berätta sin historia och berätta om sitt Stockholm. Men också ekonomiskt, det skapar mer tillväxt i staden och arbetstillfällen för kulturarbetare. På längre sikt handlar det också om marknadsföring av Stockholm ute i världen, säger kulturborgarrådet Roger Mogert (S).

Regional omsättning med eller utan multiplikatorI exemplen räknar vi med ett stöd från en filmfond i Stockholm motsvarande 10-15 procent av filmbudgeten. 

Filmproduktion Fondfinans. scenario 1A. Regional omsättn. 1B. Regional omsättn. 2A. inkl. multiplikator 1,5 2B. inkl. multiplikator 1,5
investering Spend 1,5 Hög Låg Hög
Monica Z (2013) 4 msek 6 msek 20 msek 9 msek 30 msek
Tommy (2014) 3 msek 4,5 msek 13 msek 9 msek 19,5 msek
Gentlemen & Gangsters (2014) 10 msek 15 msek 30 msek 12 msek 45 msek
Den allvarsamma leken (2015) 5 msek 7,5 msek 10 msek 9 msek 15 msek
Eld och lågor (produktion 2015) 4 msek 6 msek 20 msek 9 msek 30 msek
Totalt 26 msek 39 msek 93 msek 48 msek
  • 140 msek.

1A. Regional omsättning: med avtal om spendintervall på 1,5 på lägsta nivå
1B. Regional omsättning: Sannolik spendering då både produktionsbolag och filmarbetare är etablerade i regionen.
2A. inklusive multiplikatoreffekt på 1,5, dvs effekter på efterfrågan och konsumtion till följd av ökade inkomster.
2B. inklusive multiplikatoreffekt på 1,5.

Några fakta ur rapporten

  • En genomsnittlig svensk spelfilmproduktion kostar runt 20 miljoner kronor. En genomsnittlig amerikansk produktion kostar minst 300 miljoner kronor.
  • Svenskproducerad reklamfilm omsätter cirka 6 miljarder kronor per år och de flesta reklamfilmsbolagen finns i Stockholm. Cirka 80 procent av reklamfilmsproduktionen finns i Stockholmsregionen.
  • Enligt en utredning av Film i Väst genererar varje miljon från filmfonden, 3,2 miljoner tillbaka till regionens ekonomi, motsvarande ett tillskott till bruttoregionalprodukten på 2,6 miljoner kronor.
  • Det finns fyra regionala produktionscentrum i Sverige där man samproducerar långfilm och tv-drama. Film i Väst, Filmpool Nord, Film i Skåne samt Filmregion Stockholm Mälardalen.
  • Multiplikatorn om 1,5 har använts i andra studier om filmers effekt på näringslivet, bland annat i en rapport om Film i Skåne genomförd av Ramböll 2003.


För frågor och kommentarer

För kommentarer från Roger Mogert (S), kontakta Ömer Oguz, presskontakt:076-122 92 34

Ann-Charlotte Jönsson, PR Manager, Stockholm Business Region, tel: 08-508 28 507, ann-charlotte.jonsson@stockholm.se

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler