2013-09-10 06:30Pressmeddelande

Företagare nöjda med Stockholmskommunernas service

null

Företagarna är nöjda med kommunernas service i Stockholmsregionen. Det framgår av undersökningen Servicemätning 2013 – en undersökning av kommunernas myndighetsutövning i Stockholmsregionen. Nöjd-Kund-Index blev 66 av 100. Högst betyg får Trosa med NKI 77. Riksgenomsnittet är NKI 67. 

Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes för fjärde gången en Nöjd- Kund-Index undersökning bland företag som varit i kontakt med kommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA.

– Företagsklimatet i regionen är avgörande för människors vilja att starta och driva företag. Mätningen är ett viktigt verktyg i arbetet med att förbättra kommuners service och göra det enkelt att vara företagare, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd i Stockholm stad och ordförande i Stockholm Business Alliance.

– Regionen placerar sig i paritet med riksgenomsnittet. Det är glädjande att vi får ett gott betyg men vi måste samtidigt fortsätta med förbättringsarbetet, säger Sten Nordin. 

Servicemätningen genomförs vartannat år. Vid mätningen 2007 fick Stockholmsregionen NKI 63, 2009 NKI 66 och 2011 NKI 67. Totalt har närmare 20 000 kontaktpersoner på företag tillfrågats. Fem myndighetsområden har undersökts: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer; bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

– Nu börjar analysarbetet. Varje kommun undersöker sin placering, identifierar förbättringsmöjligheter och upprättar handlingsplaner. På så vis fortsätter vi att stärka kommunernas service till näringslivet och därmed det lokala företagsklimatet. Vi vill se ett högre betyg i nästa mätning, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region som driver SBA-samarbetet.   

För kontakt med Sten Nordin:
Markus Jonsson, pressekreterare Stockholms stad, 076-1229201 alt. M-pressjour 08-508 29 222.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region 070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se.

  • Ladda ner undersökningen här.
  • Ladda ner den nationella undersökningen här
  • Videointroduktion till årets undersökning med Håkan Sörman, Sveriges kommuner och landsting och Olle Zetterberg, Stockholm Business Region.

#företagsservice13

Topp fem – totalt

Trosa NKI 77
Upplands-Bro NKI 76
Nykvarn NKI 76
Ekerö NKI 74
Hallstahammar NKI 74 

Brandtillsyn
Sundbyberg NKI 96
Köping NKI 89
Ludvika NKI 86
Karlskoga NKI 86
Vaxholm NKI 84 

Bygglov 
Surahammar NKI 84
Trosa NKI 83
Köping NKI 80
Täby NKI 75
Eskilstuna NKI 74

Markupplåtelser 
Östhammar NKI 82
Upplands Väsby NKI 81
Trosa NKI 79
Sigtuna NKI 77
Vaxholm NKI 77 

Miljötillsyn
Nykvarn NKI 86
Vallentuna NKI 75
Ludvika NKI 74
Ekerö NKI 73
Nacka NKI 73

Serveringstillstånd
Karlskoga NKI 91
Nynäshamn NKI 90
Österåker NKI 89
Smedjebacken NKI 89
Köping NKI 87


Om undersökningen
MIND Research och Sweco ansvarade för datainsamling, databearbetning och analys av materialet. Svarsfrekvensen blev 59 procent. Undersökningen av hela regionen har genomförts tre gånger tidigare, 2009, 2007 och 2011. För andra gången medverkar Sveriges kommuner och landsting genom att göra en mätning bland övriga svenska kommuner. Riksgenomsnitt 2013 blev NKI 67.

Om Stockholm Business Alliance
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 51 kommuner i Stockholmsregionen som syftar till att utveckla det näringspolitiska arbetet och främja utländska investeringar. Stockholm Business Alliance arbetar tillsammans under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler