2009-08-28 09:12Pressmeddelande

Företagen allt nöjdare med kommunernas service i Stockholmsregionen

Företagarna är nöjda med den kommunala servicen i Stockholmsregionen. Det framgår av undersökningen Stockholmsregionens möte med näringslivet - en studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2009. Nöjd-Kund-Index ökade tre punkter, till 66 av 100 jämfört med föregående mätning. Högst betyg får Trosa med NKI 76.

Undersökningen har genomförts av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor i samarbete med Statistiska Centralbyrån, inom ramen för Stockholm Business Alliance, ett samarbete mellan 47 kommuner i regionen. Sammantaget ger företagarna ett gott betyg, men det framkommer att man bör fortsatt prioritera effektivitetshöjande åtgärder för handläggningstider och handläggningskostnader.

- Företagen tillhör våra viktigaste tillgångar och en förutsättning för vår välfärd. Därför är det nödvändigt att vi gör vårt yttersta för att erbjuda bästa möjliga service. Undersökningar som dessa är värdefulla indikatorer och det är glädjande att vi är på rätt väg, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholm.

 

Högst NKI får Trosa (76), följt av Smedjebacken (75) och Surahammar (74). Bland verksamhetsområdena får brandtillsynen högst betyg (77), följt av handläggningen av serveringstillstånd (68) och markupplåtelser (66). Kommunernas bemötande, tillgänglighet och kompetens är företagarna mest nöjda med (70), följt av information (69).

I undersökningen har företag som varit i kontakt med någon av SBA:s partnerkommuner om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn fått bedöma kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. 16800 företag tillfrågades och svarsfrekvensen var 67 procent.

Ladda ner undersökningen: www.stockholmbusinessregion.se/servicemätning2009

Presskontakt Sten Nordin
Helena Widegren, pressanvarig finansroteln
08-508 29 878, helena.widegren@stadshuset.stockholm.se

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Stockholm Business Alliance
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 47 kommuner i Stockholmsregionen som syftar till att utveckla det näringspolitiska arbetet och främja utländska investeringar. Stockholm Business Alliance arbetar tillsammans under varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler