2011-09-07 13:30Pressmeddelande

Företagen allt nöjdare med Stockholmskommunernas service

Företagarna blir allt mer nöjda med den kommunala servicen i Stockholmsregionen. Det framgår av undersökningen Stockholmsregionens möte med näringslivet – en studie av företagares uppfattningar om kommunernas service 2011. Nöjd-Kund-Index ökade 1 punkt, till 67 av 100 jämfört med föregående mätning. Högst betyg får Salem med NKI 81.

– Företagsklimatet är viktigt för regionens konkurrenskraft. Det ska vara lätt att vara företagare här. Denna mätning är ett viktigt verktyg i vårt kvalitetsarbete. Snabb service, bra information och gott samarbete är ledord oavsett ärende. Det är glädjande att vi fortsätter att förbättra oss men det finns mycket kvar att göra, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

 Resultatet innebär en ökning med 1 enhet sedan 2009 och med 4 enheter sedan 2007. Stockholms stad fick NKI 68 och fortsätter därmed att öka kundnöjdheten sedan mätningarna startade. Brandtillsyn får högst totalt betyg med NKI 77, följt av handläggningen av serveringstillstånd, markupplåtelser och miljötillsyn. Lägst betyg får hanteringen av bygglov med NKI 61. Högst totalbetyg får Salem med NKI 81, följt av Trosa och Surahammar.

Ladda ner undersökningen: www.stockholmbusinessregion.se/servicematning2011
Ladda ner den nationella undersökningen: www.skl.se

Undersökningen i korthet

Ranking NKI per kommun
Salem 81
Surahammar 80
Trosa 76
Köping 74
Ludvika 74

Brandtillsyn
Köping 88
Värmdö 87
Katrineholm 84
Tyresö 84
Salem 83
Upplands Väsby 83

Bygglov
Köping 80
Ludvika 77
Trosa 77
Solna 76
Eskilstuna 75
Håbo 75

Markupplåtelser
Köping 81
Vaxholm 81
Norrtälje 77
Ludvika 75
Upplands-Bro 74

Miljötillsyn
Huddinge 76
Salem 76
Knivsta 75
Smedjebacken 75
Surahammar 75

Serveringstillstånd
Lidingö 86
Haninge 84
Järfälla 84
Värmdö 84

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Stockholms stads utrednings- och statistikkontor i samarbete med Statistiska Centralbyrån, inom ramen för Stockholm Business Alliance, ett samarbete mellan 50 kommuner i regionen. Undersökningen av hela regionen hat genomförts två gånger tidigare, 2009 och 2007. Nytt för i år är att Sveriges kommuner och landsting samt Business Region Göteborg genomför samma mätning, vilket för första gången ger ett riksgenomsnitt på NKI 66 av 100.

I undersökningen har företag som varit i kontakt med någon av SBA:s partnerkommuner om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn fått bedöma kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. Närmare 19 000 företag tillfrågades och svarsfrekvensen var 66 procent.

För kontakt med Sten Nordin
Oliver Carrà, pressansvarig finansroteln
076-1229202 alt. M-pressjour 08-508 29 222

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Om Stockholm Business Alliance
Stockholm Business Alliance är ett partnerskap mellan 50 kommuner i Stockholmsregionen som syftar till att utveckla det näringspolitiska arbetet och främja utländska investeringar. Stockholm Business Alliance arbetar tillsammans under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler