2020-04-22 05:56Pressmeddelande

Företagen fortsätter att vara nöjda med Stockholms service

Foto: Mikael Sjöberg/mediabank.visitstockholm.comFoto: Mikael Sjöberg/mediabank.visitstockholm.com

För fjärde året i rad ges högt betyg till staden när företagen får bedöma kommunal myndighetsutövning inom den årliga undersökningen (Nöjd Kund Index). Mycket höga betyg får brandskydd (NKI 90), livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd (NKI 82), men företagen är även nöjda med serveringstillstånd (NKI 73) och markupplåtelse (NKI 67). Däremot är företagen mindre nöjda med bygglov, som erhåller betyget NKI 48.

 

-Att stärka företagsklimatet är en av mina viktigaste prioriteringar och i dessa tider är det än mer viktigt att vi inom staden gör allt vi kan för att förbättra företagarnas situation. Staden har sedan förra året arbetat mycket med tillgänglighet för att skapa bättre förutsättningar för företagande, det är därför glädjande att betyget ökat inom kvalitetsfaktorerna effektivitet och kompetens. Områden som vi behöver fortsätta utveckla är bland annat bygglov, enligt företagen i denna mätning, och det kommer vi självklart lyssna till, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad.

 

Enkäten har besvarats av drygt 800 personer som varit i kontakt med stadens myndighetsutövning inom brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgick till 66 procent. I enkäten får företagen sätta betyg på den totala upplevelsen men också hur nöjda de är med kommunens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

 

Undersökningen har gjorts årligen i Stockholms stad sedan 2005 och har sedan spridit sig till övriga landet genom partnerskapet Stockholm Business Alliance (55 kommuner) och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR – som erbjuder den till Sveriges samtliga kommuner sedan 2010. För 2019-års ärende gjordes undersökningen av 188 kommuner och 17 förbund/gemensamma förvaltningar.

Nöjd Kund Index (NKI), betygsskala 0-100

Antal svar

Myndighetsområde

NKI SBA

2018           2019

NKI TOTAL*

2019

1 186

Brandskydd

80

82

81

2 605

Bygglov

61

63

64

 1 084

Markupplåtelse

70

72

75

 2 563

Miljö- och hälsoskydd

71

71

70

 3 684

Livsmedelskontroll

80

79

78

 1 114

Serveringstillstånd

75

79

76

12 236

Totalt

73

73

73

*Avser samtliga kommuner som gjort undersökningen genom SBA och SKR.

-Den vanligaste kontakten företagen har med kommunerna är genom tillstånd och tillsyn. Därför är denna undersökning enormt viktig i vårt förbättringsarbete. Nu är det viktigare än någonsin att vi har en god dialog med näringslivet och prioriterar rätt insatser för att små och medelstora företag ska övervintra pandemin. Vi vill därför rikta ett stort och innerligt tack till alla företag som har och tar sig tid att besvara de enkäter som vi skickar ut. Tillsammans gör vi Stockholmsregionen starkare, säger Staffan Ingvarsson, VD, Stockholm Business Region.

Hela rapporten om kommunernas service till företagen finns här.  

Kontakt:
Frågor om rapporten kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se
+46 (0) 8 508 28 016.

 

 


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.