2015-09-07 10:00Pressmeddelande

​Företagens nöjdhet med kommunernas service ökar i Stockholmsregionen

Stockholmsregionens service till företagen har mätts för femte gången. Undersökningen bland företagen som varit i kontakt med kommunerna i regionen visar att Nöjd-Kund-Index ökar med tre enheter till 69, på en skala från 0-100.

Ökningen innebär att regionens företag ger ett godkänt, på gränsen till högt betyg på kommunernas näringslivsservice. Den service som bedöms är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd och av de totalt fem undersökta områdena är det inom bygglov som nöjdheten ökat mest bland företagen. Därefter ger företagen brandtillsyn, följt av serveringstillstånd högst betyg.

- Att vi kan erbjuda bra näringslivsservice till företagen är en förutsättning för att Stockholmsregionens tillväxt ska kunna fortsätta. Det är särskilt glädjande att nöjdheten ökar mest när det gäller bygglov, vi har en stor utmaning framför oss att bygga fler bostäder när Stockholm växer och där är en viktig del att korta processerna, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

Med servicemätningen i Stockholmsregionen som förlaga, genomför även Sveriges Kommuner och Landsting en nationell mätning av servicenivån i Sveriges samtliga kommuner. Totalt ingår 197 kommuner, varav 51 kommer från Stockholmsregionen. Resultatet av mätningen visar att företagen i Stockholmsregionen är mer nöjda med näringslivsservicen än vad företagen är i övriga landet.

- Det är positivt att se att vår regionala samverkan för att förbättra servicen till företagen har gett resultat och bidrar till att kommunerna nu även utmärker sig i den nationella mätningen, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholm.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler