2021-09-06 05:55Pressmeddelande

Företagsdialog – Stockholms väg mot Sveriges bästa företagsklimat

Vy över Stockholms stad i soluppgång.Foto: Björn Olin

Stockholms stad strävar efter att ha Sveriges bästa företagsklimat 2025. För att nå målet har staden startat upp en ny form av företagsdialoger för att komma närmare det lokala näringslivet och förbättra förutsättningarna för företagare att bedriva sina verksamheter i stadsdelarna.

Under respektive stadsdels dialogmöte får företagare träffa representanter från Stockholm Business Region, stadsdelsnämnder, stadsdelsförvaltningar, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Nu genomför staden en ny omgång dialogmöten med start i Bromma den 10 september, därefter sker dialoger med företagare i Östermalm, Hägersten-Älvsjö och Hässelby-Vällingby.

– Vi hoppas att så många som möjligt deltar och tar tillfället i akt att belysa sitt företags behov och önskemål. Dialogmötena är en möjlighet att direkt påverka den egna situationen och bidra till stadsdelens utveckling. Kontakten med företagen är en viktig del i vårt arbete där vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för att återstarta Stockholm, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region.

Höstens dialogmöten
Företagsdialog: Bromma 10 september
Företagsdialog: Östermalm 1 oktober
Företagsdialog: Hägersten-Älvsjö 22 oktober
Företagsdialog: Hässelby-Vällingby 19 november

För att så många som möjligt ska kunna delta kommer dialogmöten tillsvidare ske digitalt. Anmäl dig här

Om stadens dialogmöten
För företagen är dessa möten en nätverksmöjlighet med både staden och andra företagare. Samtidigt får företagen information om affärsmöjligheter och stadens planer i närområdet. Framförallt syftar dialogmötena till att ge företagen en möjlighet att påverka utvecklingen i sin stadsdel och stadens näringslivsarbete.

Vill du veta mer om stadens arbete med att skapa Sveriges bästa företagsklimat 2025?
Stöd och service till företag och andra aktörer – besök Företagsservice
Kostnadsfri individuell rådgivning under företagsstart – besök Starta eget Stockholm
Insatser för näringslivet under rådande pandemi – besök Växla upp Stockholm

För mer information,
Staffan Ingvarsson,VD, Stockholm Business Region
E-post: staffan.ingvarsson@stockholm.se

Kerstin von Bergen, Projektledare Företagsdialog, Invest Stockholm
E-post: kerstin.von.bergen@stockholm.se
Telefon: +46 (0) 8 508 28 054

 Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

Maya Estelle
Digital Commuications/Digital kommunikatör, Invest Stockholm
Maya Estelle