2021-07-08 06:00Pressmeddelande

Försiktig återhämtning, utan fler jobb

Foto: Staffan Eliasson, mediabank.visitstockholm.comFoto: Staffan Eliasson, mediabank.visitstockholm.com

Fjolåret präglades starkt av Covid-19 pandemin och dess följdverkningar. Under årets första kvartal ser vi en försvagad arbetsmarknad med färre sysselsatta invånare och fler arbetslösa, inte minst inom Hotell och Restauranger samt Personliga och kulturella tjänster. Trots detta syns det vissa ljusglimtar kopplat till företagande och ekonomisk tillväxt både i Stockholm och Sverige som helhet.
 
Ekonomin återhämtar sig i Stockholm med ökad tillväxt i lönesumma samtidigt som företagandet stärks genom nyföretagande och färre konkurser. Effekterna av Covid-19 pandemin gör dock tydliga avtryck på arbetsmarknaden i Stockholm med färre sysselsatta och fler arbetslösa. Antalet sysselsatta invånare minskar med 38 100 personer (-3,0%) i länet och 19 400 personer (-3,5%) i staden, vilket är en större minskning än i övriga landet jämfört med samma period 2020. Samtidigt stiger arbetslösheten med 1,5 procentenheter till 5,9 procent i länet och 6,2 procent i staden. Antalet varslade personer minskar med stora tal jämfört med rekordnivåerna det första kvartalet 2020, vilket glädjande indikerar på en stabilare arbetsmarknad framgent.
 
Det är glädjande att näringslivet börjar återhämta sig och när Stockholm nu öppnar igen stärks framtidsutsikterna ytterligare. Lönesumman ökar och den generella köpkraften är fortsatt god vilket kommer ha stor betydelse framåt. Nu jobbar vi hårt för att de som blivit arbetslösa under pandemin åter ska komma i jobb, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.
 
Pandemins effekter gör tydligt negativt avtryck på arbetsmarknaden där vissa branscher och målgrupper på arbetsmarknaden drabbats extra hårt. För att inte arbetslösheten ska bita sig fast på en hög nivå krävs att alla i staden bidrar i den återhämtning vi nu försiktigt kan se i näringslivet, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region.
 
Ladda ner konjunkturrapporten här.

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm,
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Läs om stadens åtgärder för att återstarta Stockholm här.Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler
Hans Aspgren
Stabschef, Stockholm Business Region
Hans Aspgren