2017-06-20 09:00Pressmeddelande

Fortsatt stark konjunktur i Stockholm

null

Stockholmskonjunkturen är fortsatt stark och de flesta konjunktur-indikatorer pekar åt rätt håll, visar konjunkturrapporten. Lönesumman i privat sektor ökar på bred front med företagstjänster, bygg samt information och kommunikation som främsta draglok.

Även om antalet konkurser ökar, så stärks företagandet i Stockholm genom att det startas mer än 11 nya företag per konkurs i länet. Antalet sysselsatta invånare i länet har ökat med 35 300 eller 3 procent de senaste fyra kvartalen, där endast tillverkning och handel gått mot strömmen med färre sysselsatta. Antalet varslade personer och arbetslösheten minskade i såväl absoluta tal som i förhållande till arbetskraften jämfört med samma kvartal 2016.

- Stockholm utvecklas väldigt starkt just nu och det är jag både glad och stolt över. Vi har ett starkt näringsliv och väldigt kompetent arbetskraft inom en rad olika områden. Samtidigt har vi fått ordentlig fart på bostadsbyggandet och bygger nu mer än under rekordåren på 60-talet. Att lösa bostadsbristen och inte minst bygga fler hyresrätter blir helt avgörande för att behålla Stockholms konkurrenskraft även på längre sikt, säger Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Under de senaste fyra kvartalen har antalet invånare ökat med 38 600 personer i Stockholms län varav 13 300 i staden, vilket är en uppgång på 1,7 respektive 1,4 procent. Bostadsbyggandet minskade i både länet och staden jämfört med första kvartalet 2016, men har ökat med drygt 8 procent under de senaste fyra kvartalen.

- Stockholm fortsätter att utvecklas mycket positivt och står starkt rustat inför framtiden. Bostadsbristen är fortsatt det största tillväxthindret, säger Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region.

Om rapporten

Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Ladda ner rapporten i sin helhet här: http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm, stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler