2015-06-25 09:07Pressmeddelande

​Fortsatt stark tillväxt i Stockholm

Stockholms näringsliv fortsätter att utvecklas positivt under första kvartalet 2015. Lönesumman visar ökad tillväxt både i Stockholms län och stad, jämfört med samma kvartal 2014. Även antalet nystartade företag ökade med 10 procent i staden under första kvartalet. Det visar Stockholmskonjunkturens första rapport för 2015.

Även sysselsättningen fortsätter utvecklas positivt. I länet ökade sysselsättningen med 2,5 procent och i staden med 1,3 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Samtidigt ökar antalet varsel, men arbetslösheten minskar i både länet och staden under samma period.

Nyföretagandet fortsatte att öka och totalt registrerades 6 283 nya företag i länet, varav 3 853 i staden. Detta innebär en ökning för nyföretagandet i staden med 10 procent.

- Stockholm visar på en fortsatt stark tillväxt, både i länet och staden. Näringslivet växer och alltfler nystartade företag skapar jobb, vilket är glädjande och viktigt för stadens fortsatta utveckling, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Under de senaste fyra kvartalen har länet fått drygt 33 600 fler invånare, varav 13 200 i staden.

Ladda ner rapporten i sin helhet: http://foretag.stockholm.se/Foretagsservice/Stockholmskonjunkturen1/

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler