2019-09-11 15:49Pressmeddelande

Här är de nya innovationerna från Stockholm!

null

Idag offentliggjordes vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium och Accelerationsstipendium. Sju innovatörer fick ta emot stipendier om totalt 750 000 kr av finansborgarrådet Anna König Jerlmyr under en stipendieceremoni i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

38 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem har valt ut fem innovationer som vardera får ta emot Stockholms Innovationsstipendium om 100 000 kr. Samtidigt har vinnaren av Stockholms Accelerationsstipendium utsetts, som får ta emot 250 000 kr för att vidareutveckla eller skala upp sin innovation.

- Stockholm är en stad som ständigt ska utvecklas och växa, och nya innovationer är en stor del av det som tar vår stad framåt, såväl nationellt som internationellt. Årets vinnare visar just på att det inte finns gränser för idérikedom och att Stockholm och Sverige är ett nav för innovation och hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt med att fortsätta uppmuntra innovation, och att attrahera nationella och internationella talanger att stanna i vår stad, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad.

Nedan följer vinnarna och juryns motiveringar i respektive stipendiekategori.

Life Science & hälsa

Endometrix: En app som spårar gynekologiska symptom och behandlingar, och med hjälp av AI ger individanpassade rekommendationer och insikter med fokus på endometrios.
Stipendiat: Mitchell McLaren Isakka med team: Moa Linder, Sushrut Shastri och Kristin Asker.
Juryns motivering: Genom data-driven co-creation med sin framtida patientgrupp, skapas värden inom ett område med mycket stora medicinska behov. Arbetssättet är i sig själv en innovation och skapar globala affärsmöjligheter från dag ett.

Social & ekologisk hållbarhet

Labtrino/CubicMeter™: Intelligent vattenmätarsystem för bostäder.
Stipendiat: Thibault Helle med team: Ramtin Massoumzadeh, Olle Henning, Peter Eriksson och Marek Baczynski.
Juryns motivering: Innovationen adresserar en fråga som gått från att vara en icke-fråga till att nu vara etablerad som något som samhället inte kan blunda för. Begrepp som machine learning och AI används frikostigt och ibland godtyckligt idag, men årets stipendiat visar på ett konkret sätt hur dessa kan hjälpa oss människor i vardagen att minska vårt ekologiska fotavtryck genom både minskad vatten- och energianvändning.

Förenkla vardagen

Bytesportalen – verktyg mot svart hyresmarknad: Den digitala länken mellan fastighetsbolag.
Stipendiat: Christoffer Grip med teammedlem Hamed Mohammadpour.
Juryns motivering: En innovation som löser ett stort vardagsproblem för många stockholmare men också för staden. Ett effektivare sätt att få hjälp att komma vidare i bostadsbyten. På sikt kan även problem med illegala bytesaffärer att minska.

Kulturella & kreativa näringar

Soundation – realtime collaboration: Producera musik tillsammans utan begränsningar.
Stipendiat: Adam Hasslert med team: John Granström, Kai Sugannasil och Fredrik Bergstrand.
Juryns motivering: Med en innovationshöjd som slår det mesta och inte ryggar för att ta sig an en global utmaning. En innovation som tänker hållbarhet och sänker tröskeln till professionellt musikskapande i samverkan.

Resor & turism

The 100 Point Challenge: Ett unikt tillfälle att få uppleva, upptäcka och tävla tillsammans i staden, där det är YOU VS THE CITY.
Stipendiat: Anna Millan med team: Dan Paech, Rodrigo Lozano och Hanna Barrebo.
Juryns motivering: Årets stipendiat tar sin redan etablerade innovation som kombinerar tävling och kreativ lek till nya höjder. Innovationen möjliggör för användaren att genom relationsbyggande i det personliga mötet, få en djupare upplevelse av Stockholm vilket skapar en autentisk upplevelse av staden.

Vinnare av Stockholms Accelerationsstipendium

Asthmatuner: Det enda evidensbaserade egenvårdssystemet för astma med omedelbar återkoppling på individnivå för patienter. Asthmatuner hjälper sjukvården att strukturera astmabehandling effektivt enligt internationella guidelines.
Stipendiater: Henrik Ljungberg och Björn Nordlund med team: Eric Alhanko, Peter Sommer och Isabella Smolarski.
Juryns motivering: En viktig innovation som digitalt löser ett uppdämt behov. Man har tagit sig in på en känt svår marknad, expanderat och snabbt fått fasta kunder. Lösningen förenklar både för patienten och sjukvården genom att på ett lättare sätt ställa diagnos och sedan sätta in en skräddarsydd behandling. Juryn ser här en klar accelerationspotential med ett starkt, stabilt team och en lösning med rätt timing to market, både nationellt som globalt.

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr samt kvalificerad rådgivning från Startup Sthlm, samt arbetsplats på United Spaces under sex månader. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Om Stockholms Accelerationsstipendium
Stockholms Accelerationsstipendium möjliggörs genom en donation från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och delas ut med syfte att stimulera och uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer. Stipendiet på 250 000 kronor inklusive kvalificerad rådgivning från Almi, samt arbetsplats på United Spaces under sex månader, tilldelas en av de senaste fem årens finalister av Stockholms Innovationsstipendium och väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning.

Kontakt
Kerstin von Bergen, Projektledare, Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

För mer information, besök www.innovationsstipendiet.se.

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad
www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler