2021-12-17 13:05Pressmeddelande

Här är Stockholms bästa innovationer 2021

Flygbild över Stockholms stadshus. Foto: Visit Stockholm, mediabank.visitstockholm.com

Ett innovativt kommunikationsverktyg med syfte att rädda liv, en plattform som möjliggör nya upptäckter bortom de självklara besöksmålen, en skalbar tjänst som kan bidra till att förändra en digitalt omogen bransch, en plattform för nya musikaliska talanger, och frysta måltider på räddade matvaror, det är innovationerna vilkas skapare nu är vinnare av Stockholms Innovationsstipendium 2021.

 

Vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium 2021 är nu utsedda. En jury bestående av 30 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem har tillsammans utvärderat och sållat bland hundratals innovationer och valt ut fem, en för varje stipendiekategori som anses ha störst utvecklingspotential. Förutom stipendiet på 100 000 kr var, gratis arbetsplats på United Spaces i sex månader och innovationsrådgivning via Almi har innovatörerna prisats i en digital prisutdelning.

 

I samband med att Stockholms innovationsstipendium delades ut har två finalister från de senaste fem årens tävlingar mottagit Stockholms Accelerationsstipendium på 250 000 kr vardera för vidareutveckling av sin innovation. Årets vinnare blev 100 Point Challenge, Anna Millan och Dora Palfi, Imagilabs.

 

Stockholm är en av Europas mest innovativa regioner och i spåren av pandemin fortsätter Stockholm vara en plats där kreativitet uppmuntras och innovationer föds. Återigen visar årets stipendiater på nya eller bättre sätt att skapa värden för samhället och individen i stort, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

 

Nedan följer vinnarna och juryns motiveringar i respektive stipendiekategori.

 

Förenkla vardagen

 

Laundrop – del av din vardag

Stipendiat: Gigja Gudjonsdottir med team                   

                                           

Juryns motivering: Det vinnande bidraget är en smart, skalbar tjänst som kan bidra till att förändra en digitalt omogen bransch. Lösningen bygger på ett digitalt affärssystem kombinerat med en manuell tjänst som förenklar vardagen. Ett koncept som visar stor potential att bidra till alla aspekter av hållbarhet inom branschen; socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

 

Kulturella och kreativa näringar

 

Wahzaa

Stipendiat: Tony Malm med team

 

Juryns motivering: Med professionell kompetens, en enkel licensmodell, ett inkluderande driv och med hänsyn till upphovsrätten har man skapat en innovativ plattform som öppnar upp för nya kreativa talanger. Nu kan alla som vill få tillgång till en musikproducent!

 

Life science och hälsa

 

Tobias Tree

Stipendiat: Michael Kaufmann

 

Juryns motivering: Ett innovativt kommunikationsverktyg med syfte att rädda liv. Snabbt och säkert sammanförs läkare, forskare och specialister i ett globalt kunskapsflöde för akuta situationer inom vård och forskning. Ny spetskunskap kan enkelt få spridning och på så sätt spela en livsavgörande roll.

 

Resor och turism

 

Hidden Gems  

Stipendiat: Stephanie Mazzotta med team

 

Juryns motivering: Ur pandemin föddes en idé om en plattform som uppmanar till nya upptäckter bortom de självklara besöksmålen och som också klarar att hantera besöksflödena. Juryn vill belysa potentialen i utvecklandet av ett erbjudande med fokus på målgrupper med särskilda behov och som tar hänsyn till social inkludering och smart resurshantering.

 

Social och ekologisk hållbarhet

 

Sopköket - Frysta måltider på räddade råvaror

Stipendiat: Filip Lundin med team

 

Juryns motivering: Årets stipendium går till en innovativ lösning som kombinerar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den minskar matsvinnet genom att ta vara på överblivna råvaror från matbutiker och med hjälp av en outnyttjad resurs, långtidsarbetslösa från när och fjärran laga rätter från alla världens hörn. Måltiderna delas ut till hemlösa, säljs på restaurang och nu även i frysdisken i matbutikerna. Den här utvecklingen lägger den sista pusselbiten: ekonomisk hållbarhet.

 

 

Om Stockholms Innovationsstipendium

Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella och kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr, marknadsföringstillfällen och nätverksmöjligheter, gratis arbetsplats på United Spaces i sex månader och innovationsrådgivning från Almi. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

 

Om Stockholms Accelerationsstipendium

Stockholms Accelerationsstipendium möjliggörs genom en donation från Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och delas ut med syfte att stimulera och uppmuntra personer att vidareutveckla eller skala upp sina innovationer. De innovatörer som under de senaste fem åren tilldelats en finalplats i Stockholms Innovationsstipendium kan söka Stockholms Accelerationsstipendium. Två vinnare väljs efter en ansökningsprocess och jurybedömning.

 

 

Kontakt

Kerstin von Bergen, Projektledare Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm

E-post: kerstin.von.bergen@stockholm.se Telefon: 070 47 280 54Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.


KONTAKTPERSONER

Maya Estelle
Digital Commuications/Digital kommunikatör, Invest Stockholm
Maya Estelle
Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler