2017-11-28 12:56Pressmeddelande

Här är vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium 2017

null

Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård har delat ut Stockholms Innovationsstipendium till fem stipendiater vid en ceremoni i Stadshuset. Bland 500 ansökningar har juryn, bestående av 27 experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem, valt ut 5 innovationer som de anser ha störst potential att lyckas.

- Årets vinnare visar vilken imponerande bredd som finns bland innovatörerna i vår stad, från smarta lösningar i vardagen till avancerad life science. Att Stockholm fortsätter ha en ledande roll som innovationsstad är avgörande för att locka till oss företag och investeringar. Det här är ett bra sätt att uppmärksamma och uppmuntra smarta idéer och kreativ utveckling, säger finansborgarråd Karin Wanngård (S).

Nedan följer vinnarna och juryns motiveringar i respektive stipendiekategori.

Resor & turism

Cheffle: En online mötesplattform för professionella inom besöksnäringen.
Stipendiat: Max Dyrhage (team Håkan Dyrhage, Emil Karlsson, Oscar Melin)
Juryns motivering: En innovativ och smart lösning som effektiviserar rekryteringsprocessen så att människor med rätt kompetens matchas med rätt jobb i en bransch som expanderar snabbt och har uttalad utmaning med sin kompetensförsörjning.

Life Science & hälsa

Amma: En digital barnmorska i fickan, alltid redo att stödja mammor som kämpar med amningen.
Stipendiat: Carina Franzén (team Fritzi Töpfer)
Juryns motivering: Ett väl definierat kliniskt behov med en global marknad. Ett drivet team med djup insikt om problemet och med en innovativ lösning under utveckling. Teamet kombinerar hjärta och hjärna i sin ambition att skapa en högteknologisk produkt som ger de bästa förutsättningarna för människan i livets allra första skede.

Förenkla vardagen

PANQ: Underlättar processen att få kontroll över din skuld.
Stipendiat: Axel Magnusson (team Niclas Roos, Erik Lundin)
Juryns motivering: Med ett enkelt, digitalt verktyg vill stipendiaten göra det lättare för alla de som idag lever under skuldsättning att göra rätt för sig. Genom att digitalisera en stigmatiserad bransch kan mer makt och kontroll ges till den utsatte, med både emotionell och ekonomisk vinning för såväl individen som samhället i stort som följd.

Social & ekologisk hållbarhet

Diretto: En plattform för att skapa nya vägar in på arbetsmarknaden.
Stipendiat: Anna Leinder (team Peter Leinder)
Juryns motivering: Den vinnande innovationen berör flera sociala utmaningar i Sverige och har god potential att sprida sitt koncept till andra länder. Innovationen möjliggör ett mer ansvarstagande och rättssäkert system för anställningar där arbetsgivaren är en privat person - den gör det lätt att göra rätt. 

Kulturella & kreativa näringar

Stagecast: En interaktiv augmented reality-plattform för nöjesevenemang där mobiltelefoner blir en del av showen.
Stipendiat: Hedvig Ahlgren (team Jonas Hermann, Markus Wallentin, Robin Bugdahn and Stefan Hellqvist)
Juryns motivering: I mötet mellan människa och teknik sätter årets stipendiat människan först. Precis som Stockholms öar knyts samman av sina broar kommer denna innovation knyta oss samman, som medskapare, i den mänskliga viljan att mötas kring musik.

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr samt kvalificerad rådgivning från Start-Up Stockholm. Stipendierna delades ut av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård under en ceremoni i Stadshuset den 27 november. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

För mer information, besök www.innovationsstipendiet.se.

Kontakt
Kerstin von Bergen, Projektledare, Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler