2017-09-06 13:00Pressmeddelande

​Helt jämställt i juryn för Stockholms Innovationsstipendium

null

Ansökningsperioden för Stockholms Innovationsstipendium har öppnat och nu presenteras juryn som ska vaska fram de bästa innovationerna som har potential att bli Stockholmsregionens framtida tillväxtbolag. Juryn består av 27 välkända experter från Stockholms näringsliv och innovationssystem, 14 kvinnor och 13 män.

Medlemmarna i juryn för Stockholms Innovationsstipendium är handplockade för sin expertkunskap och branscherfarenhet av respektive stipendiekategori. De nya medlemmarna i årets jury är: Henrik Grim, Northzone, Kristoffer Svedulf på Playful och Patrik Lindström, Start-Up Stockholm i juryn för stipendiekategorin ”Förenkla vardagen”; Tobias Degsell, Combiner, Sara Herrlin, STHLM Music City och Annika Lidne, Dramatify i juryn för kategorin ”Kulturella och kreativa näringar”; Andy Johnston, MOOR, Lillian Wikström, KI Innovations och Ylva Williams, Stockholm Science City i juryn som bedömer bidrag inom ”Life science och hälsa” samt Frida Siwe, Norrsken Foundation, jurymedlem för stipendiekategorin ”Social och ekologisk hållbarhet”. (Komplett lista över juryn och stipendiekategorierna finns i relaterat material.)

Nytt för i år är att alla bidrag är anonyma i den första sållningen. I nästa steg bedömer juryn bidragen inklusive en video pitch. Därefter kallas innovatörerna till ett presentationstillfälle liknande draknästet, där de får chans att sälja in sin innovation och hur de ska kommersialisera den. Ett stort ansvar ligger på juryn att bedöma bidragen utifrån Stockholms stads värderingar om social, ekologisk, ekonomisk och demokratisk hållbarhet som vägvisare.

Thomas Johansson, Design Director på Electrolux och juryordförande för stipendiekategorin ”Förenkla vardagen” förklarar varför han antog uppdraget att medverka i juryn: 

- Innovationer och nya lösningar är en nyckel till en ljus framtid och det är viktigt att vara med och påverka utvecklingen i samhället.

Nya jurymedlemmen Sara Herrlin som är grundare och VD för Sthlm Music City berättar vad hon ser mest fram emot med sitt uppdrag: 

- Att träffa mina fantastiska jurymedarbetare och tillsammans med dem gå igenom alla spännande ansökningar till stipendiet.

Sverige är rankat som det mest innovativa landet i världen efter Schweiz och Stockholm är känt för att vara en så kallad ”unicorn factory”, som producerar flest miljardbolag (i dollar) per capita i hela världen efter Silicon Valley, som har förstaplatsen.

- Att vi är så starka på innovation i Stockholmsregionen gör förstås juryarbetet särskilt spännande. Chansen är stor att Stockholms framtida unicorn står framför juryn och pitchar sin idé, säger Kerstin von Bergen, projektledare för Stockholms Innovationsstipendium på Invest Stockholm.

Ansökningstiden går ut den 12 oktober 2017. Därefter påbörjas ett gediget juryarbete, varpå vinnarna utses i stadshuset den 27 november.

För mer information, besök www.innovationsstipendiet.se.

Kontakt
Kerstin von Bergen, Projektledare, Stockholms Innovationsstipendium, Invest Stockholm
kerstin.von.bergen@stockholm.se, +46 (0) 70 47 280 54

Stockholms Innovationsstipendium jury 2017.
På bilden från vänster: Donnie S C Lygonis, Svetlana Gross, Magnus Rehn, Elin Hedbrandh, Frida Siwe, Christina Bendz, Stina Algotson, Lotta Ahlvar, Ninna Engberg, Henrik Grim, Beata Mannheimer, Anders Johansson, Lilian Wikström, Ylva Ryngebo, Thomas Johansson, Amir Sajadi, Patrik Lindström, Tobias Degsell. Ej med på bild: Per Frankelius, Amanda Hasselström, Sara Herrlin, Andy Johnston, Annika Lidne, Niklas Rudemo, Caroline Strand, Johan Strandberg, Per Strömbäck, Kristoffer Svedulf och Ylva Williams.

Om Stockholms Innovationsstipendium
Stockholms Innovationsstipendium delas ut inom fem kategorier: Förenkla vardagen, Kulturella & kreativa näringar, Life Science och hälsa, Resor och turism samt Social och ekologisk hållbarhet. För att nomineras måste den tävlande vara bosatt eller arbetande/studerande i Stockholms Län. Varje vinnare tilldelas stipendium på 100 000 kr samt kvalificerad rådgivning från Start-Up Stockholm. Stipendierna delas ut av Stockholms stads finansborgarråd Karin Wanngård under en ceremoni i Stadshuset den 27 november. Stipendiet drivs av Invest Stockholm med medel från staden och Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler