2009-11-10 09:10Pressmeddelande

Hotellbrist i Stockholm om fem år? Välkommen på ett frukostseminarium om framtidens hotellmarknad

Vid ett frukostseminarium presenteras och debatteras kartläggningen av Stockholms framtida hotellbehov, genomförd av Turismens Utredningsinstitut, på uppdrag av Stockholm Business Region och Stockholms stads hotellgrupp.

Hur är hotelläget i Stockholm? Turismens Utredningsinstitut har på uppdrag av Stockholm Business Region och Stockholms stads hotellgrupp tagit fram en rapport som bland annat omfattar en kartläggning av befintliga och planerade hotell samt en prognos av efterfrågan på kommersiellt boende 2010-2015. Rapporten visar bland annat att Stockholm riskerar hotellbrist om fem år, trots flera stora pågående hotellprojekt och lågkonjunktur.

Connect Hotels har lyckats mycket bra med sitt koncept på Arlanda, Skavsta och Stockholmsmässan och har fortsatta expansionsplaner i Stockholm samt Göteborg. Vilket är deras framgångskoncept? Vad avslöjar hotellrapporten? Behövs det fler hotell? I så fall vilken typ av hotell? Varmt välkommen till vårt frukostmöte där du får svar på dessa frågor med flera.

Medverkande: Åsa Widmark, Analytiker Turismens Utredningsinstitut och Finn Andresen, ägare Connect Hotels.

Tid: Imorgon onsdag den 11 november klockan 08:00 till 09:00. Frukost serveras från klockan 07:30.
Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 trappa
Anmälan: per.holmlund@sbr.stockholm.se

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm -The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler