2018-10-18 08:00Pressmeddelande

Hotellrapporten 2018: Efterfrågan på fler hotellrum i Stockholm fortsatt stark

null

Trots ett rekordstort tillskott av hotellrum i Stockholm förra året, finns fortfarande ett behov av fler hotell i huvudstaden. Ändrade resvanor, en växande medelklass i Asien och förmånligare flygpriser har bidragit till att andelen privatresenärer till Stockholm har ökat och utgör snart en lika stor del som affärssegmentet.

Haymarket by Scandic, Hotel At Six, Hobo Hotel, Downtown Camper by Scandic och Bank Hotel är några av den senaste tidens tillskott på Stockholms hotellkarta. Hela 1840 rum tillfördes Stockholms stad bara under förra året. Trots det finns ett behov av fler hotell.

- Vi ser en stor ökning av besökare från Indien, Kina och USA, dels på grund av en växande medelklass i Asien, men även tack vare etableringen av många nya flyglinjer till Stockholm, vilket har underlättat för internationella besökare att komma hit. Under de senaste sex åren vi fått över 40 nya europeiska och 20 nya interkontinentala direktflyglinjer till Stockholm, säger Anna Gissler, tf VD, Stockholm Business Region.

Utländska gäster är viktiga för hotellnäringen. Andelen besökare från Indien och Kina har stigit 411% respektive 214% sedan 2008. Även USA har ökat stort med 110%.

Hotellrapporten 2018 visar att efterfrågan kommer fortsätta att utvecklas i god takt och att det finns utrymme för ytterligare ca 1000 nya rum i staden under de närmsta fem åren. Detta är utöver de 4900 hotellrum som är planerade att tillföras länet samt de 1600 rum som är planerade men bedöms som osäkra under den kommande femårsperioden.

- Med hotellrapporten vill vi tillhandahålla nyckelsiffror och prognoser för att underlätta för möjliga investerare att utvärdera Stockholms hotellmarknad. Med 14 miljoner kommersiella gästnätter och som en av Europas snabbast växande regioner är vi en attraktiv plats att titta närmare på. Intresset från utländska aktörer är redan starkt, inte bara pga tillväxttakten, utan även tack vare Stockholms position som kreativ stad med progressiva värderingar och innovativa techbolag, säger Tora Holm, affärsutvecklare på Invest Stockholm.

Antalet gästnätter bokade via Airbnb ökade med över 20 procent 2017 jämfört med 2016. De utgör dock bara ca fyra procent av antalet gästnätter på hotell i Stockholms stad. De tio största operatörerna i Stockholms län bedriver sammanlagt en fjärdedel av länets hotell, vilket motsvarar över hälften av samtliga rum. Samtidigt tillhör en tredjedel av rumsutbudet de två största operatörerna.

- För att Stockholm ska fortsätta vara en av världens mest attraktiva städer, ser vi gärna fler internationella aktörer på marknaden och en större spridning inom de olika segmenten, avslutar Tora Holm, affärsutvecklare, Invest Stockholm.

Om Hotellrapporten 2018

Hotellrapporten är framtagen av Annordia på uppdrag av Invest Stockholm. Rapporten ges ut vartannat år.

Om Invest Stockholm
Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com
www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler