2015-08-18 14:49Pressmeddelande

​Innovationseliten i juryn för Stockholms stads Innovationsstipendium

null

Stockholms stads Innovationsstipendium delas ut inom sju olika kategorier – allt från IT och Telekom till Vardagsprodukter. Läs pressmeddelandet om årets nyheter. Varje kategori bedöms av en expertjury bestående av några av Sveriges främsta entreprenörer, investerare, innovationsforskare och branschexperter, Här är listan över årets 27 jurymedlemmar:

1. Amanda Hasselström, creative director DesignTorget. I juryn för kategorin Vardagsprodukter

2. Amir Sajadi, entreprenör och VD Hjärna. Hjärta. Cash. I juryn för kategorin Tjänster.

3. Anders Johansson, konsult inom revenue management och styrelseproffs. Har tidigare arbetat som vd för Nordic Light Hotel, Nordic Sea Hotel och Absolut Icebar Stockholm. I juryn för kategorin Besöksnäring.

4. Beata Mannheimer, projektutvecklare på Filmregion Stockholm-Mälardalen med ett ständigt finger i luften för att se vad det är för intressanta trender på gång inom film-spel-multimedia-m.m. I juryn för kategorin Kulturella & kreativa näringar.

5. Christina Bendz, affärsutvecklare inom life science på Innovationskontoret vid Stockholms Universitet. I juryn för kategorin Life Sciences.

.Daniel Katzenellenbogen, entreprenör och grundare av investment- och managementbolaget Norvik Ventures med fokus på innovation, start-ups och kommersialisering inom kreativa näringar (musik, gaming, utbildning, nya retail/hotell koncept m.m. I juryn för kategorin Kulturella & kreativa näringar.

7. Donnie Lygonis, entreprenör och innovatör, affärsutvecklingscoach på KTH Innovation. I juryn för kategorin Tjänster.

8. Elin Hedbrandh, innovationskoordinator för SLL Innovation (Stockholms Läns Landsting). I juryn för kategorin Life Sciences

9.Janne ”Lunkan” Lundqvist, innovationsrådgivare på Start-Up Stockholm och grundare till Innovation Nation. I juryn för kategorin Kulturella & kreativa näringar.

10.Jessica Nilsson, entreprenör och investment manager på Northzone. I juryn för kategorin IT & Telekom.

11.Johan Strandberg, koordinator på IVL Svenska Miljöinstitutet och Stockholms Technology Environmental Center. I juryn för kategorin Miljöteknik.

12.John Elvesjö, en av Sveriges mest uppmärksammade entreprenörer. Grundade Tobii Technology och tidigare mottagare av Stockholms stads Innovationsstipendium. I juryn för kategorin IT & Telekom.

13.Katarina Verlage, affärsutvecklare på Södertörns Högskola (SH) Innovation och Stockholms Universitet (SU) Inkubator samt ägare till Verlage Innovation AB. I juryn för kategorin Tjänster.

14.Kerstin Cooley, vd för riskkapitalbolaget MOOR. I juryn för kategorin IT & Telekom.

15.Lotta Ahlvar, vd Föreningen Handarbetets vänner (HV). I juryn för kategorin Vardagsprodukter

16.Magnus Rehn, affärscoach på STING, Stockholm Innovation and Growth, med ansvar för cleantech. Tidigare marknadschef, vd och styrelseledamot i en rad svenska och utländska företag. I juryn för kategorin Miljöteknik

17.Mats Lake, doktor i cellfysiologi och senast verksam i KI Innovations som affärsutvecklare och rådgivare. I juryn för kategorin Life Sciences

18.Niklas Rudemo, vice vd på Swedish Institute of Computer Science, rådgivare åt startup-bolag och sitter i flera bolagsstyrelser. Drev Virtutech som 2010 blev uppköpt av Intel. I juryn för kategorin IT & Telekom.

19.Ninna Engberg, Ninna Engberg vd på life sciencebolaget Akloma Tinnitus och med lång erfarenhet inom evenemang. Sitter i styrelsen för Göransson Arena, sponsrings- och eventföreningen, Hammarby bandy och för uppstartsbolaget Intreat som är en idrotts och arena app. I juryn för kategorin Besöksnäring.

20.Per Frankelius, docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet, rådgivare och egen företagare. I juryn för kategorin Besöksnäring.

21.Per Strömbäck, spelutvecklare, förläggare och talesperson för Dataspelsbranschen. Ledamot i Riksarkivets insynsråd och Svenska filminstitutets styrelse samt är redaktör för Netopia. I juryn för kategorin Kulturella & kreativa näringar.

22.Stina Algotson, vd Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. I juryn för kategorin Besöksnäring.

23.Svetlana Gross, programansvarig Energimyndigheten. I juryn för kategorin Miljöteknik

24.Teo Härén, entreprenör och kreativitetsexpert. I juryn för kategorin Kulturella & kreativa näringar.

25.Thomas Andersson, vd Stockholm Visitors Board. I juryn för kategorin Besöksnäring.

26.Thomas Johansson, design director Electrolux. I juryn för kategorin Vardagsprodukter.

27.Tomas Erlandsson, medgrundare av OpenEye Innovation Management. I juryn för kategorin Tjänster.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler