2012-12-06 13:00Pressmeddelande

Innovationsstipendiet: Här är vinnarna!

null

Idag offentliggjordes 2012 års mottagare av Stockholms stads Innovationsstipendium. Ceremonin ägde rum vid lunchtid i stadshuset och stipendierna delades ut av Stockholms stads företagarborgarråd och ordförande i Stockholm Business Region, Ulla Hamilton (M).

- Det är fantastiskt att möta dessa innovativa stockholmare och att få ta del av deras idéer. Innovationsstipendiet är ett sätt för oss att aktivt stödja innovationer i staden och lyfta fram goda exempel, säger Stockholms stads företagarborgarråd Ulla Hamilton (M).  

Stipendierna är indelade i sju kategorier som speglar Stockholms starkaste näringar. Stipendiaterna är:

IT & Telekom: Joacim Westlund för innovationen ”Knappen”.

Miljöteknik: Peter Asplund för innovationen ”Rening av gasturbiner”.

Life Sciences: Jessica Parnevik-Muth, Ola Eriksrud och Ali Ghelem för innovationen ”Testsystem för rörelsemönster”.

Besöksnäring: Philip Callerstrand för innovationen ”Zoomcamp”.

Kulturella & kreativa näringar: Emelie Bergbohm och Jesper Nordin för innovationen ”Gestrument”.

Tjänster:
Kristina Saudargaite för innovationen ”inBelly”. 

Vardagsprodukter:
Magnus Myhrman för innovationen ”LAD – Lift And Drag”.

Stockholms stads Innovationsstipendium har till uppgift att stimulera innovationskraften bland företag och individer i vår stad och premiera och stimulera idérika personer att gå vidare och kommersialisera sina idéer. I potten finns 375 000 kronor. Stipendierna har delats ut sedan 1985.

-  Jag vet att stipendiet betyder mycket för stipendiaten. Det innebär inte bara att stipendiepengarna kan hjälpa innovatörerna att komma igång och kommersialisera sina idéer. Innovationsstipendiet är också en kvalitetsutmärkelse och därmed en signal till andra om att detta är en innovation av rang, säger Ulla Hamilton.

Följ oss på Twitter, hashtag: #Innoveramera

Motiveringarna kan läsas i bifogat dokument.För mer information, kontakta
Therez Olsson, presskontakt Ulla Hamilton, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.
Julika Lamberth, projektledare Stockholm Business Region Development, 076-122 80 86 

 

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort.
Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler