2017-07-26 07:30Pressmeddelande

Internationella företag erbjuds intensivkurs i svenska byggregler

null

Det byggs mycket i Stockholmsregionen och det lockar internationella företag som vill etablera sig här. Nu erbjuder Invest Stockholm, Tyréns och SABO en tvådagars intensivkurs för de företag som behöver bättre koll på den svenska byggbranschen.

Det har visat sig vara en utmaning för internationella företag att förstå och hantera byggreglerna i Sverige. Nu lanseras en intensivkurs som ska hjälpa företagen att ta sig in och lyckas på den svenska marknaden. Det första kurstillfället är i Stockholm i oktober 2017.

Investeringsmöjligheterna i Stockholmsregionen uppskattas till 95 miljarder euro fram till 2030 inom områdena bostäder, infrastruktur och innovationer. Regionen planerar att bygga 340 000 nya bostäder och det kräver rekordinvesteringar på 53 miljarder euro.

- Den snabbt ökande efterfrågan inom byggbranschen har skapat enorma möjligheter för utländska företag som vill komma in på Skandinaviens största byggmarknad, säger Erik Krüger, Näringslivsutvecklare på Invest Stockholm.

Invest Stockholm, Stockholms stads bolag för investeringsfrämjande, har under de senaste åren sett ett ökat intresse bland internationella företag som vill komma in i Stockholmsregionen. Men det finns utmaningar.

- En av de största utmaningarna för de internationella företagen har visat sig vara att förstå och hantera svenska byggregler. Reglerna tillämpas strikt av myndigheterna och det är avgörande att man förstår dem för att vinna och genomföra lönsamma byggkontrakt i Sverige, säger Ulrika Grundström, avdelningschef på konsultföretaget Tyréns.

För att hjälpa de internationella företagen har Invest Stockholm, Tyréns och bostadsbranschorganisationen SABO tagit fram en kurs som täcker de grundläggande aspekterna av den svenska byggbranschen.

- Målet är att ge en introduktion till lagar och regler som är unika för den svenska byggbranschen. Avsikten är att komplettera entreprenörernas praktiska kompetens med kunskap om det svenska regelverket, med inriktning på aspekter som direkt påverkar projektets lönsamhet, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Kursen är ny i sitt slag på den europeiska marknaden, och den finns i två olika versioner med inriktning på fastigheter respektive infrastruktur. Kursplanen omfattar grundläggande rättsliga aspekter och processer för anbud och genomförande av byggkontrakt i Sverige. Läs mer på https://construction.sabo.se.  

Om arrangörerna

Invest Stockholm

Invest Stockholm är Stockholms stads bolag för investeringsfrämjande och arbetar för att utveckla och marknadsföra Stockholm som etableringsort. De främsta fokusområdena är affärstjänster, introduktion till relevanta branschkontakter, investeringsfrämjande och att marknadsföra Stockholmsregionen till utländska företag.

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom infrastruktur och stadsutveckling. Företaget har drygt 1 900 anställda och ett brett utbud av tjänster som riktar sig till privata och offentliga kunder. Tyréns erbjuder skräddarsydda tjänster till internationella kunder och har unik erfarenhet av att hjälpa utländska företag att delta i anbud och genomföra kontrakt i Sverige.

Sabo

SABO – Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag – är bransch- och intresseorganisation för ca 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag med ca 802 000 lägenheter. Organisationen arbetar för att stärka villkoren för medlemmarna så att allmännyttan på bästa sätt kan bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i Sverige.

För mer information kontakta:

Erik Krüger, Invest Stockholm, erik.kruger@stockholm.se, +46 (0) 70 472 80 87. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler