2017-01-16 18:25Pressmeddelande

Investeringarna i Stockholms teknikföretag slår nya rekord

null

Intresset och investeringarna i Stockholm fortsätter att stiga med nära tre gånger så många investeringar i Stockholms teknikföretag 2016 som året dessförinnan. Enligt en nedbrytning från The Nordic Web som bevakar riskkapitalinvesteringar på den nordiska startup-scenen gjordes totalt 247 investeringar i Stockholm under 2016 jämfört med 90 investeringar 2015.

Också när det gäller investerat kapital slår Stockholm hela tiden nya rekord med 1,4 miljarder dollar under 2016 jämfört med 892 miljoner dollar som investerades under 2015.

- 2016 har varit ännu ett enastående år för Stockholms startupföretag. Investeringarna har ökat avsevärt sedan förra året, och återigen är det fintech som är den populäraste branschen för finansiering. Under 2017 kommer fintech troligtvis att öka ännu mer tack vare en ny fintech hub som sjösätts i början av året, säger Joseph Michael, affärsutvecklingsansvarig på Invest Stockholm.

Andra intressanta slutsatser är att friskvård och spel är starka branscher, och att områden som sakernas internet och särskilt behovsstyrd programvara för företag (Enterprise SaaS) hade ett starkt år och gick in på tio-i-topp-listan över investeringar.

I förhållande till de andra nordiska länderna stärker Stockholm sin ställning som Skandinaviens huvudstad, och står för 54 procent av de totala investeringarna i Norden.

- Otroligt nog upplever Stockholm fortfarande en dramatisk ökning av investeringarna, och dess betydelse och ställning som Nordens dominerande nav bara ökar. Under 2016 gjordes var tredje investering i Norden i Stockholm, en ökning från var fjärde under 2015. Detta sker trots att investeringarna ökar i hela Norden, vilket innebär att Stockholm fortsätter att öka sitt försprång, säger Neil Murray, VD för The Nordic Web.

Stockholm fortsatte att fånga intresset hos investerare över hela världen, inklusive ansedda internationella investerare. Betydande investeringar gjordes av Lakestar, Point Nine Capital, Blue Yard Capital, GP Bullhound, Draper Esprit, Balderton, Index, Salesforce Ventures och 500 Startups. 

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm och Visit Stockholm utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

www.investstockholm.com
www.visitstockholm.com  
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler