2011-09-12 10:18Pressmeddelande

Klimatpaktskonferensen 2011 – Företagen engageras i Stockholms stads nya miljöprogram

Klimatpakten är ett unikt nätverk för samarbete mellan företagare och Stockholms stad. Syftet är att med gemensamma krafter minska klimatpåverkan. I morgon tisdag arrangeras årets konferens, där Stockholms företagare bland annat får ge synpunkter på Stockholms stads nya miljöprogram.

Sedan starten 2007 har Klimatpakten vuxit stadigt. Antalet medlemmar är nu 150 företag som tillsammans med staden aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och utbyta erfarenheter. Initiativet togs av Ulla Hamilton (M), dåvarande miljöborgarråd i Stockholm.

Frågeställningar under konferensen inkluderar: Har Stockholms miljöarbete betydelse för företagens affärsmöjligheter? Hur medverkar företagen till att miljömål kan uppnås? Företagen kommer dessutom att bjudas in till diskussion om Stockholms stads nya miljöprogram.

Tid: Tisdag den 13 september klockan 09.00-13.00, inklusive lunch. Registrering och kaffe från klockan 08.30. Möjlighet finns att delta på hela, eller delar av, arrangemanget.
Plats: Berns Salonger, Berzelii Park, Stockholm.
Medverkande: Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd Stockholms stad och Per Ankersjö (C), stadsmiljöborgarråd Stockholms stad. Medlemmar i Klimatpakten som delar med sig av sina erfarenheter är bland andra Christer Björklund, affärsutvecklare samt kvalitets- och miljöansvarig All Remove, Torborg Chetkovich, vd Swedavia, Agneta Persson, ansvarig för kompetens- och affärsutveckling inom hållbar energianvändning WSP, Bengt Schierman, chef R&D Fasadglas, Henrik Sundström, hållbarhetschef, Electrolux, Karin Wessman, Strategic Environmental Services ÅF och Malin Wigren, marknadskommunikation Schneider.
Program: http://www.anp.se/newsletter.asp?sqid=434351477044445D44704543&sid=0
För anmälan: per.holmlund@stockholm.se

Om klimatpakten
Varje deltagare i Klimatpakten agerar utifrån sina egna villkor, men det gemensamma målet är en tydlig inriktning att minska sin klimatpåverkan. Till 2011 är syftet att alla aktörer ska minska sina utsläpp med 10 procent eller uppfylla något av målen i Stockholms miljöprogram.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler