2012-03-26 06:39Pressmeddelande

Kompetensbrist hotar 20 000 nya jobb i Stockholmsregionens IT-näring

”Stockholmsregionens IT-näring har varit en garant för hög sysselsättning i tider av såväl hög- som lågkonjunktur och 30 000 personer kan anställas bara de närmaste tre åren i Sverige varav 20 000 i Stockholmsregionen enligt en ny rapport som presenteras i dag. Men det förutsätter satsningar från såväl politik som näringsliv och de akademiska institutionerna.”

 Det skriver Stockholms stads företagar- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M), Landshövdingen i Stockholms län Chris Heister, och Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen på SvD Opinion med anledning av att en helt ny kartläggning över kompetensbristen för IT-näringen, gjord av IT&Telekomföretagen, i dag presenteras vid ett frukostseminarium i Stockholm arrangerat av Stockholm IT Region - ett samarbetsprojekt mellan näringslivet och det offentliga inom IT-området.

 Hela artikeln återfinns på svd.se:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brist-pa-it-kompetens-hotar-30000-nya-jobb_6949015.svd

 För information om dagens frukostseminarium vid vilket rapporten presenteras i sin helhet besök länk:

http://sv.stockholmitregion.com/2012/02/20/frukostmote-26-mars-vad-kan-stockholmspolitiker-gora-at-it-kompetensbristen/

 Tid: Måndagen den 26 mars kl. 08.00-09.30.

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, 1 tr (Ljusgården, vänster trappa)

 Seminariet sänds även live via webben:

http://sv.stockholmitregion.com/live/

 Presskontakt:

För kontakt med Ulla Hamilton (M)

Oliver Carrá, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

 

För kontakt med Chris Heister

Karina Uddén, utvecklingsledare, 08-785 44 52

 

För kontakt med Ann-Marie Fransson

Ellinor Bjennbacke, informationschef, 076-801 00 88

 

För kontakt med Stockholm IT Region

Maria Fogelström-Kylberg, 070 472 80 69

 

Om rapporten som presenteras i dag:

- Kartläggningen visar att minst 30 000 personer skulle kunna anställas de närmaste tre åren i Sverige. Utifrån att mer än 60 procent av jobben finns i Stockholm bör 20 000 nyanställningar ske i regionen.

 - Kartläggningen, som bygger på både djupintervjuer och kvantitativa undersökningar med IT-företag, visar på ett starkt eller mycket starkt behov av att under de tre kommande åren rekrytera personer med all sorts IT-kompetens.

 - De kategorier som efterfrågas mest är IT-arkitekter, projektledare och testare. Även mjukvaru-/systemutvecklare och verksamhetskonsulter efterfrågas starkt.


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler