2021-01-20 15:33Pressmeddelande

Konjunkturrapporten visar tufft läge för Stockholm – här är stadens åtgärder! 

Foto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.comFoto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.com

I likhet med övriga kvartal 2020 präglades det tredje kvartalet starkt av den pågående Covid-19-pandemin. Detta syns inte minst på den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden där arbetslösheten och varslen ökar. Ljuspunkter finns däremot i formen av fler nystartade företag och färre företagskonkurser.

För Stockholms län minskar den totala lönesumman under kvartalet. Även om förändringen inte är dramatisk så är det den största minskningen på över ett decennium. Lönesumman i Stockholms stad ökar däremot och för näringslivet som helhet går det även att glädjas åt att nyföretagandet ökar och konkurserna minskar.

- Läget för Stockholms näringsliv är fortsatt allvarligt och arbetslösheten ökar i Stockholm. Samtidigt visar siffrorna för tredje kvartalet på en otrolig omställningsförmåga hos många entreprenörer som startat nya företag. Vi gläds åt en vår med vaccinationer igång, och just nu bidrar insatserna från stadens sida till att företagen kan övervintra tills det vänder, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

Konjunkturrapporten visar att effekterna av Covid-19-pandemin gör tydliga avtryck på arbetsmarknaden. Antalet lediga jobb minskar generellt och i synnerhet inom Personliga och kulturella tjänster samt Hotell och restaurangbranschen, där de kommersiella övernattningarna minskat med 60 respektive 68 procent för Stockholms län och stad. Precis som med antalet lediga jobb så är det Hotell och restaurangbranschen som drabbats hårdast av den minskade sysselsättningen. Den svagare arbetsmarknaden avspeglades även i att arbetslösheten i förhållande till den arbetsföra befolkningen stiger med över 2 procentenheter i såväl länet som staden till 6,3 procent i länet och 6,7 procent i staden.

- Pandemin har slagit hårt mot Stockholms näringsliv, inte minst mot besöksnäringen. Nu kraftsamlar vi för att återstarta ett starkare Stockholm post Corona, säger Staffan Ingvarsson, VD Stockholm Business Region.

Här är stadens åtgärder för att återstarta Stockholm:

 • Tomträttsavgälder och arrenden ges uppskov
 • Hyreslättnader och uppskov med betalning för lokaler
 • Utökade öppettider hos stadsbyggnadskontoret för effektivare handläggning av bygglov, OVK och ritningar
 • Uppskov med avgift för vatten och avfall
 • Avgiftsfria uteserveringar t o m 210331
 • Generösa tillstånd för vinteruteserveringar
 • Uppskov med tillsynsavgifter
 • Staden bokar om inte av – gäller ombokning av konferenslokaler
 • Färre ordningsvakter till krognäringen
 • Gratis parkering för vårdpersonal t o m 210430
 • Fri parkering för MC och moped klass 1 t o m 210430
 • Företagslots - kostnadsfri rådgivning och service
 • Stadens samtliga bolag och förvaltningar kortar sina betalningstider

Detaljerade villkor för åtgärderna finns här: https://foretagsservice.stockholm/branscher/coronaviruset-insatser-for-naringslivet/

Ladda ner konjunkturrapporten här.

Om konjunkturrapporten
Konjunkturrapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras fyra gånger per år. Rapporten omfattar Stockholms län och stad. Statistiken bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och Bolagsverket.

Frågor kan ställas till Stefan Frid, Invest Stockholm
stefan.frid@stockholm.se, +46 (0) 8 508 28 016Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.