2014-03-07 06:46Pressmeddelande

Kraftigt ökad investeringspotential i Stockholmsregionen

Stockholmsregionens investeringspotential har ökat med nästan 300 miljarder kronor bara under det senaste året och uppgår nu till 800 miljarder fram till 2020. Flerbostadshus
står för den största andelen där antalet utvecklingsprojekt nästan har fördubblats sedan 2012. Investeringspotentialen är därför det naturliga huvudbudskapet under investerarmässan MIPIM i Cannes. På mässan som är världens största mötesplats för fastighetsbranschen deltar Stockholmsregionen och näringslivet för att locka investeringar till regionen.

Stockholm medverkar med fler partners än någonsin när mässan startar den 11 mars. 27 partners från näringslivet är representerade, och dessutom deltar 18 kommuner som företräder Stockholmsregionen.

- Stockholm har en fantastisk tillväxt i en stad som har en attraktionskraft i världsklass. Vi har kraftigt höjt takten i bostadsbyggandet kombinerat med utbyggd tunnelbana. Till 2030 ska 140 000 bostäder byggas i Stockholms stad. Detta är lika många bostäder som ett helt Malmö stad och med så många bostäder följer självklart även förskolor, skolor, butiker, restauranger och kontor, säger Sten Nordin (M), Finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

- Om Stockholmsregionen ska växa i den takt som det finns potential för så är utländska investeringar viktiga för tillväxten. Samarbetet mellan kommuner och partners i regionen är avgörande för slagkraften. Det är viktigt att vi visar upp vår konkurrenskraft på MIPIM för att attrahera internationella investeringar, säger Olle Zetterberg, vd på Stockholm Business Region.

Satsningen i Cannes omfattar flera seminarier och gemensam marknadsföring av hela Stockholmsregionen. Finansborgarrådet Sten Nordin leder tillsammans med nationella och internationella investerare ett seminarium om fastighetsinvesteringar i Stockholm under onsdagen.

Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region är helägt av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se
www.visitstockholm.com  
www.investstockholm.com   


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler