2010-08-30 09:30Pressmeddelande

Kunskap och tjänster – ett seminarium om framtidens jobb i Stockholm

Hur skapar vi ett Stockholm i världsklass? Var finns framtidens jobb? Hur utnyttjar vi Stockholms starka internationella ställning inom ICT? Stockholms finansborgarråd Sten Nordin och Louis Zacharilla, grundare av tankesmedjan Intelligent Community NY, diskuterar Stockholms framtida tjänstesektor under ett seminarium i stadshuset den 2 september.

Stockholms stads IT-satsningar hjälper tjänsteföretagen att växa och skapa nya jobb. På två decennier har antalet jobb fördubblats och omsätter mer än 100 miljarder kronor årligen. Stockholm fungerar som ett draglok för Sverige och Stockholms stads satsning på IT-infrastruktur och e-tjänster är en viktig katalysator för att skapa sysselsättning och tillväxt. Men räcker detta? Vad behövs för att Stockholm ska behålla sin position i framtiden.

Stockholms stads satsningar har fått internationell uppmärksamhet. Den New York-baserade tankesmedjan Intelligent Community Forum utnämnde förra året Stockholm till “Intelligent Community of the Year”. Medverkar på seminariet gör Louis Zacharilla, grundare till tankesmedjan.

Tid: Torsdag den 2 september klockan 9-11, frukost serveras från klockan 8:30
Plats: Paulirummet, Stockholms stadshus
Medverkande: Sten Nordin, finansborgarråd Stockholms stad, Louis Zacharilla, grundare Intelligent Community Forum, New York, Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP, Anette Scheibe, vd, Stiftelsen Electrum, Kista Science City
Anmälan: per.holmlund@sbr.stockholm.se

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region,
070-472 80 69, per.holmlund@sbr.stockholm.se
Annica Englund, Director PR & Communication, Kista Science City
Telefon 070-771 92 04, annica.englund@kista.com

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler