2018-06-29 12:22Pressmeddelande

Magnus Thulin tar över som tf VD och Julika Lamberth tar över rollen som tf vice VD på Invest Stockholm.

null

I och med att Anna Gissler, nuvarande VD på Invest Stockholm tar över som tf VD tillsvidare på koncernbolaget Stockholm Business Region den 1 juli så leder det till några förändringar på Invest Stockholm.

Magnus Thulin tillförordnas som tf VD för Invest Stockholm tillsvidare och Julika Lambert blir tf vice VD tillsvidare på Invest Stockholm. Magnus Thulin har tidigare haft rollen som vice VD inom bolaget och Julika Lamberth har varit ansvarig för arbetet inom talang attraktion och kreativa näringar.

Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm. Bolaget ansvarar även för att attrahera internationella talanger och långdistansflyglinjer.

Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad

www.investstockholm.com

www.visitstockholm.com

www.stockholmbusinessregion.com


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler