2011-03-29 11:20Pressmeddelande

Millennium-effekten: Vad har trilogin betytt för Stockholmsregionen?

Millennium-filmerna har setts av miljoner över hela världen. Nu presenteras en studie som visar vad det har betytt för Stockholmsregionen. Hur ser Millennium-effekten ut? Hur stort är marknadsföringsvärdet? Vad betyder det för näringslivet? Hur påverkas turismen?

Rapporten presenteras under ett frukostseminarium och har tagits fram på initiativ av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Stockholm Business Region Development, Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Film i Sörmland. Pressträffen sker efter seminariet med möjlighet till intervjuer med talarna och fördjupade frågeställningar.

Dag: Torsdag den 31 mars kl. 10.00 - 11.00. Frukost serveras från 07.45.
Tid och plats: Frukostseminariet äger rum på Kulturhuset, Klara Soppteater, Drottninggatan 34, kl 8.00 – 9.00. Pressträffen sker hos Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, kl 10.00 - ca 11.00.
Medverkande: Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region, Anders Ekegren, ordförande Filmregion Stockholm-Mälardalen, Joakim Lind, rapportförfattare Cloudberry och Madeleine Sparre, Oxford Research.
Anmälan: per.holmlund@stockholm.se. Ange om du även vill besöka seminariet.

För mer information
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se
Jonas Feinberg, kommunikationschef, Filmregion Stockholm-Mälardalen
070-349 24 10, jonas.feinberg@frsm.se

Om Filmregion Stockholm-Mälardalen
FRSM är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen.
Organisationen grundades 2007 av Botkyrka kommun, Regionförbundet Örebro, Solna stad och branschorganisationen FAS. Sedan dess har fler medlemmar anslutit: Gotlands kommun (genom Gotlands filmfond), Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun och Stockholms stad.
www.frsm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. StockholmBusiness Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad www.investstockholm.com www.visitstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


KONTAKTPERSONER

Anna Gissler
VD, Invest Stockholm
Anna Gissler