2020-10-05 05:54Pressmeddelande

Nu blir det lättare att starta företag i Stockholm

Foto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.comFoto: Anna Hugosson, mediabank.visitstockholm.com

Stockholms stad lanserar den nya tjänsten ’Starta eget Stockholm’ som ska göra det lättare för medborgarna att starta företag. Genom tjänsten får den som funderar på att starta en verksamhet möjlighet att själv välja en rådgivare som motsvarar de kompetenser man efterfrågar. Tjänsten matchar entreprenörer med privata rådgivare som bistår med coachning under företagsstarten.

Starta eget Stockholm finansieras genom Stockholms stad som betalar ett arvode till rådgivarna. Som blivande företagare är tjänsten gratis. Alla som är över 18 år och folkbokförda i Stockholm kan ta del av rådgivningen.

– Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Stockholm, och det behövs en mångfald av olika företag i våra stadsdelar. Likväl ska det finnas en mångfald och valfrihet när stockholmare nu får en världsunik möjlighet att själva välja rådgivare vid sin företagsstart med nya Starta eget Stockholm. Genom bättre matchning mellan företagare och rådgivare är jag övertygad om att vi kommer att få fler livskraftiga företag i Stockholm, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd i Stockholms stad.

Starta eget Stockholm består av stegvis rådgivning i form av inspirations- och informationsföreläsningar, idéutveckling och affärsrådgivning.

– I spåren av pandemin och det ekonomiska läget i staden ser vi att Starta eget Stockholm kommer att bidra till återhämtningen. Vi är övertygade om att fler vill starta företag. Alla har olika drivkrafter till varför de startar företag och oavsett drivkraft vill vi ge alla stadens medborgare en chans att utforska vad det innebär att vara företagare, säger Ariane Bucquet Pousette, Projektledare för Starta eget Stockholm på Invest Stockholm.

Rådgivare inom Starta eget Stockholm ansöker om en auktorisation och går igenom en kvalificeringsprocess innan de blir godkända rådgivare.

– Starta eget Stockholm är ett kundval som är nytt för alla parter;  staden, leverantörerna och kunderna. Att få jobba så nära leverantörerna som vi i staden gör, där vi hjälps åt att vidareutveckla Starta eget Stockholm är ett fantastiskt exempel på en ny form av offentlig-privat samverkan, avslutar Ariane Bucquet Pousette.

Stockholms stad har tidigare finansierat Startup Sthlm som tillhandahållit rådgivning för nyföretagare. Starta eget Stockholm finansieras med samma medel som staden tidigare finansierat Startup Sthlm.

Läs mer om Starta eget Stockholm här.

Kontakt
Ariane Bucquet Pousette, Projektledare, Invest Stockholm, ariane.pousette@stockholm.se, +46 (0)8 508 280 61


Om Invest Stockholm

Invest Stockholm är stadens officiella näringslivsorganisation som arbetar med marknadsföring och utveckling av Stockholm som affärsdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Invest Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region, som är helägt av Stockholms stad.